Ga voor groen!

Hoe groener de omgeving is, hoe beter dat is voor mens, dier en milieu. Daarom zet Pré Wonen zich in voor meer groen in de wijk. Ook u kunt uw steentje bijdragen door uw tuin of balkon te vergroenen. Dus: wég met die tegels en vervang ze voor een plant, struik of mooie pot met bloemen!

Waarom vergroenen?

Meer groen maakt uw straat en buurt niet alleen mooier, het gaat ook zogenaamde ‘hittestress’ tegen. De afgelopen zomers hebben we meerdere hittegolven gehad. Een groenere tuin, bloemperken en geveltuintjes zorgen voor meer koelte dan als er alleen stoeptegels liggen. Ook zakt bij een zware regenbui het water makkelijker de grond in. Daardoor is er minder kans op overstroming van het riool. En tot slot trekken al die plantjes en struiken veel nuttige insecten aan. Dat is dus goed voor de biodiversiteit.

Tegel eruit, plantje erin!

Om de vergroening te stimuleren kunnen gemeenten meedoen aan het ‘NK Tegelwippen’. Deze wedstrijd loopt van 21 maart tot en met 31 oktober 2023. Ook uw gemeente doet hieraan mee. De gemeente die de meeste tegels heeft gewipt, wordt kampioen. Pré Wonen helpt mee om ‘onze’ gemeenten kampioen te maken. Zo gaan we samen met de gemeente en Elan Wonen in het voorjaar tegels wippen in de Slachthuisbuurt in Haarlem. En in het najaar doen we dat in Schalkwijk.

Zelf ook aan de slag?

Wilt u zelf ook meedoen? Kijk dan eens op de website van het NK Tegelwippen. U vindt hier tips en een 7-stappenplan om uw voortuin of geveltuin groener te maken.

Tuinonderhoud:

Visitekaartje van de wijk

Een goed onderhouden tuin is een visitekaartje voor uw woning en buurt. Een straat met goed onderhouden tuinen ziet er netjes uit en geeft een prettige uitstraling. Het maakt de buurt leefbaarder. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de tuinen onderhouden worden. Daar bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor en daar kunnen wij u op aanspreken. Lukt het u niet, dan kunnen we samen met u op zoek naar een oplossing. Ook kunt u hulp inroepen: zie hieronder.

Hulp nodig bij tuinonderhoud?

Wilt u graag een groener balkon of een goed onderhouden tuin, maar kunt u dat zware werk zelf niet (meer) doen? Misschien kunnen uw buren u helpen. Ook kunt u hulp inroepen via vrijwilligersorganisaties zoals ‘Buuv’ en Stichting Present. Op hun websites kunt u hiervoor een oproep doen. Dat kan ook via het wijkcentrum bij u in de buurt.

Groenonderhoud gezamenlijke binnentuinen

Pré Wonen is verantwoordelijk voor het onderhoud van gezamenlijke binnentuinen. Wij voeren regelmatig onderhoud uit, zodat de binnentuinen er altijd netjes bij staan. Het kan zijn dat de tuinen er anders uitzien dat een paar jaar geleden. Dit komt omdat we sinds een aantal jaar geen agressieve anti-onkruidmiddelen meer mogen gebruiken. Ook groeit alles door de klimaatverandering een stuk sneller dan vroeger. Daardoor kunnen de tuinen er een beetje overwoekerd uitzien vlak voordat we langskomen voor groenonderhoud. Als we dan zijn geweest, staat de tuin er weer netjes bij.

Hulp bij hoge energiekosten

De kosten voor energie zijn het afgelopen jaar enorm gestegen. De overheid heeft de volgende regelingen bedacht om de energiekosten voor bewoners te verlagen.

Laag inkomen, hoge energiekosten? Check of u in aanmerking komt voor het Tijdelijk Noodfonds Energie

Heeft u moeite om de hoge energierekening te betalen? Misschien kunt u dan steun krijgen uit het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt dan een deel van uw energierekening. U moet daarvoor wel een rechtstreeks energiecontract hebben met een energiemaatschappij.
Meer informatie vindt u op www.noodfondsenergie.nl.

Prijsplafond voor blokverwarming

Woont u in een complex en heeft u een gezamenlijk energiecontract voor blokverwarming of elektra? Dan krijgt u een bedrag voor uw energiekosten van ons terug. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de regeling precies wordt uitgewerkt. Als dit bekend is, krijgen alle huurders met een gezamenlijk energiecontract van ons hierover een brief.

Wat kunt u zelf doen?

De beste manier om u energierekening te verlagen is door minder energie te verbruiken. Op www.prewonen.nl/energiebesparen vindt u alle bespaartips op een rijtje. We hebben ook een brochure met bespaartips gemaakt. Deze kunt u opvragen via onze afdeling Klantadvies (088 770 0000).
Of doe het energiespel op Steffie.nl! Ook hier vindt u tips om energie te besparen.

Verduurzamen: vanaf 2029 geen woningen meer met energielabel E, F of G

Vanaf 1 januari 2029 mogen er geen huurwoningen meer zijn met energielabel E, F of G (dit geldt niet voor monumenten en woningen die gesloopt worden). Dit is 1 van de gemaakte ‘Nationale Prestatieafspraken’ tussen woningbouwcorporaties en de overheid. Uiteindelijk moeten alle woningen in 2050 CO2-neutraal zijn.

Pré Wonen start dit jaar met de verduurzaming van woningen met energielabel E, F en G. Deze ‘EFG-aanpak’ is een enorm project dat tot en met 2028 duurt. Het gaat in totaal om meer dan 1.000 woningen, zowel eengezinswoningen als appartementen.

Wordt mijn woning ook aangepakt?

Wij onderzoeken nu eerst welke woningen het energielabel E, F of G hebben. Als dat bij uw woning het geval is, dan informeren wij u hierover.

Megaklus: Pré Wonen gaat voor led!

Ledverlichting kost veel minder energie dan tl-buizen of andere lampen. Dat is beter voor het milieu én voor de portemonnee! Daarom plaatsen we ledlampen in alle openbare ruimten van onze complexen. Zo besparen we veel energie én geld.

Megaklus

De afgelopen maanden hebben we onderzocht welke complexen in aanmerking komen voor ledverlichting. Ook hebben we per complex gekeken om hoeveel lichtpunten het gaat. “Het is echt een megaklus”, vertelt André Bakker, Teamcoördinator Buurtbeheer. “Inmiddels is de keuze voor het soort ledlamp gemaakt en hebben we de leveranciers en aannemers benaderd.”

Besparing

Met de nieuwe ledverlichting verbruiken we in onze algemene ruimten veel minder stroom dan met de oude verlichting. Die besparing verrekenen we later in de jaarafrekening van de servicekosten voor 2023. Deze ontvangt u volgend jaar.

Sensoren

In veel complexen brandt de verlichting nu nog dag en nacht. Dat is verplicht vanwege de brandveiligheid. Maar door (bewegings)sensoren te plaatsen, kan de lamp ’s nachts wel minder fel schijnen. Ook dat scheelt een hoop energie. Daarom plaatsen we straks de sensoren tegelijk met de ledverlichting. Met de sensoren blijven de ledlampen continu op 20% branden (dat is wettelijk verplicht). Als er dan iemand langs de sensor loopt, gaat de lamp naar 100%. Voor de sociale veiligheid is dat prettig.

Planning

Onze inzet is om voor de zomer aan de slag te kunnen met de eerste complexen. Via onze website en de Huurdersinfo houden we u op de hoogte van dit project.

Veel nieuwe woningen erbij in Haarlem

Méér woningen voor onze huurders en andere woningzoekenden. Dat is 1 van de belangrijkste doelen van Pré Wonen. En daar werken we hard aan. Zoals in Delftwijk en Parkwijk. In deze Haarlemse buurten zijn de afgelopen weken (letterlijk!) de fundamenten gelegd voor veel nieuwe woningen.

Staalstraat/Bazellaan, Parkwijk

Bij dit nieuwbouwproject worden in 4 fases de oude portiekwoningen vervangen door duurzame nieuwbouwwoningen. De eerste 3 gebouwen zijn al opgeleverd. Begin dit jaar gingen op de Bazellaan de heipalen de grond in. Daarmee startte de laatste fase van dit project. De heipalen vormen de basis voor 103 nieuwe appartementen.

Alle nieuwe woningen zijn energiezuinig, gasloos en bereikbaar met een lift. De eerste 3 gebouwen hebben een individuele lucht-waterwarmtepomp. Het laatste blok krijgt een warmte- en koude-opslagsysteem. We verwachten dit gebouw in juni 2024 op te leveren. Dan hebben we in totaal 180 nieuwe woningen gebouwd in Parkwijk. Er zijn dan 40 meer woningen teruggekomen dan er gesloopt zijn.

De Schrijvers, Delftwijk

Op het bouwterrein naast het wijkpark van Delftwijk werken we aan het nieuwbouwproject ‘De Schrijvers’. De 224 verouderde sociale huurwoningen die hier eerst stonden zijn gesloopt. Daarvoor in de plaats komen ongeveer 280 nieuwe sociale huurwoningen. Afgelopen maand is de aannemer begonnen met het schroeven van de funderingspalen.

Daarmee is fase 1 van de nieuwbouw gestart. In 2024 leveren we de eerste woningen op. We verwachten dat ‘de Schrijvers’ in 2026 helemaal klaar is. Hier komen ongeveer 40 woningen meer terug dan we gesloopt hebben.

Kijk hier voor meer informatie over deze projecten:
Staalstraat/Bazellaan, Parkwijk
De Schrijvers, Delftwijk

Wist u dat…

… het belangrijk is om goed te ventileren?

Als u goed ventileert, voorkomt u vocht en schimmel! Houd uw ventilatieroosters open en zet af en toe een raam open. Hierdoor komt frisse lucht naar binnen. Frisse, droge lucht wordt sneller warm dan vochtige lucht. En daardoor krijgt u minder vocht en schimmel in huis.

… u een klacht ook via mijn.prewonen.nl kunt indienen?

Log in op mijn.prewonen.nl en kies bij ‘Direct actie ondernemen’ voor ‘Ik wil een klacht indienen’. Vul hier het klachtenformulier in. U krijgt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging van ons. U kunt uw klacht online volgen en zien welke afdeling deze klacht afhandelt. U kunt ook een bericht sturen naar de behandelaar.

… u een reparatieverzoek ook online kan doen?

Ga naar www.prewonen.nl/reparatieverzoek-indienen/ en klik op ‘Melden reparatieverzoek?’ Daar ziet u stap voor stap hoe u het verzoek indient.

… de website en het huurdersportaal Mijn Pré Wonen een nieuw jasje krijgen?

Uw woon- en huurzaken kunt u makkelijk en snel regelen via ons online huurdersportaal Mijn Pré Wonen. We willen dit in de toekomst nog makkelijker maken. Daarom werken wij aan een nieuwe website en nieuw huurdersportaal. De planning is dat de nieuwe website en het huurdersportaal in mei live gaan. Als het zover is, krijgen al onze huurders hierover persoonlijk bericht.

… onze huisstijl is aangepast?

Een huisstijl laat zien waar je als organisatie voor staat. De oude huisstijl was wat zakelijk en formeel, met veel wit en weinig variatie in beeld. Wij vinden dat een warme, persoonlijke uitstraling beter bij Pré Wonen past. Daarom hebben we de huisstijl aangepast en gebruiken we meer kleur en verschillende foto’s en beelden. De nieuwe huisstijl wordt langzaam zichtbaar voor u als huurder.