Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Jaarverslag 2017 Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Ons jaarverslag 2017 is klaar! Het is weer een handzaam boekje op A5-formaat geworden. Dit is digitaal verstuurd naar de bij ons bekende contactpersonen van bewonerscommissies in Zuid-Kennemerland. Voor u is het ook digitaal beschikbaar op de website van Pré Wonen.

Wij hopen dat u het met belangstelling zult lezen.

Bewonerskern IJmond

Vrijwilligers gezocht

In onze zomer editie hebben wij reeds een oproep gedaan om u als vrijwilliger op te geven bij de Bewonerskern IJmond. De response op onze oproep was minimaal. Toch willen wij als Bewonerskern een beroep op u doen aangezien 2 leden van onze Kern hebben aangegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen met hun werkzaamheden. Om de huurders van de regio IJmond goed te kunnen vertegenwoordigen in onze onderhandelingen met Pré Wonen en de Gemeenten, hebben wij mensen nodig die voor de belangen van de huurders willen op komen. De enige voorwaarden die wij stellen is dat u de Nederlandse taal goed beheerst en huurder bent van Pré Wonen. Reageren graag per email naar: bewonerskernijmond@gmail.com