Bewonerskern IJmond

Vrijwilligers gezocht

In onze zomer editie hebben wij reeds een oproep gedaan om u als vrijwilliger op te geven bij de Bewonerskern IJmond. De response op onze oproep was minimaal. Toch willen wij als Bewonerskern een beroep op u doen aangezien 2 leden van onze Kern hebben aangegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen met hun werkzaamheden. Om de huurders van de regio IJmond goed te kunnen vertegenwoordigen in onze onderhandelingen met Pré Wonen en de Gemeenten, hebben wij mensen nodig die voor de belangen van de huurders willen op komen. De enige voorwaarden die wij stellen is dat u de Nederlandse taal goed beheerst en huurder bent van Pré Wonen. Reageren graag per email naar: bewonerskernijmond@gmail.com

Namens de leden van de Bewonerskern IJmond een nazomerse groet,

Jurg Verhoeven Voorzitter

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Een dagje DUURZAAMHEID

Op donderdag 5 juli jl. verzamelden zich zo’n 30 leden van bewonerscommissies met bestuursleden van beide Bewonerskernen op de vestiging Velserbroek van Pré Wonen voor een dagje informatie in ontspannen sfeer. Ze werden ontvangen op de 4e etage met een kopje koffie of thee en een leuk gebakje erbij. Waarna voorzitter Ton van der Voort hen welkom heette en het programma kort toelichtte.

Daarna was het woord aan teamleider John de Jong van het Greenteam van Pré Wonen om uit te leggen wat het team binnen de organisatie doet aan het onderwerp Duurzaamheid. In het team zijn de verschillende onderdelen zoals afd. Verhuur, Vastgoed en Wonen (waarvan de nieuwe directeur Ronald Camphuis ook aanwezig was) en Technisch Onderhoud vertegenwoordigd. Het team is vooral ontstaan omdat men zich bewust zorgen maakt over klimaatverandering en gezonde levensomstandigheden. Maar natuurlijk is er ook een bedrijfsbelang, nl. het bieden van goede huisvesting ook in een gasloze toekomst. Zo hoorden we hoe er zonnepanelen op daarvoor geschikte complexen van Pré Wonen zijn gekomen en welke maatregelen er bij groot onderhoud en renovatie genomen worden om de woningen beter te isoleren. Het voorbeeld De Hof van Egmond werd genoemd. John beantwoordde in een levendige discussie veel vragen uit de zaal. Na hem kwam een jongeman, die de opleiding tot energiecoach had voltooid aan het woord. Als zodanig is hij al bij bewoners op huisbezoek geweest (vrijwilligerswerk) en vertelde ons over zijn ervaringen. Het blijkt ook met kleine maatregelen mogelijk je energiekosten omlaag te kunnen brengen. Zijn tips werden dan ook vaak dankbaar aanvaard. Wilt u ook door een energiecoach bezocht worden, dan kunt u dat bij Pré Wonen aanvragen.

Daarna was er een lekker broodje (met kroket!) met drinken en een fruitje en stonden er zakjes met o.a. een flesje water klaar om mee te nemen in de touringcar voor een bezoek aan “Huizenaanpak” in de Waarderpolder. Dit is een adres waar informatie over nieuwe duurzame toepassingen op het gebied van verwarming (ook van water voor keuken en douche), ventilatie, isolatie enz. verzameld is. O.a. is er een stukje woning nagebouwd in brandwerend hout met isolerende spouwvulling, ook van natuurlijk materiaal.

We werden er hartelijk ontvangen en na een korte inleidende presentatie op scherm konden we met de aanwezige vakmensen (timmerman Fred, ict-specialist Frans en een aannemer in kleine groepjes met onze vragen langs de uitgestalde toestellen. Er is dus een revolutie aan veranderingen op dit gebied te verwachten. Zeker als men NOM = NUL OP DE METER nastreeft en toch een prettig woonklimaat wenst. We hadden de tijd hier iets te ruim bemeten, maar het wachten op de bus werd veraangenaamd door de uitleg van de aanwezige vakmensen bij een aangeboden drankje. Op het folderrek troffen we een brochure van Sunergetic aan “Corporaties & duurzame energie” met een mooie foto van zonnepanelen op het complex Ekemastraat van Pré Wonen, en het bijbehorende krantenartikel op de achterflap!

Zo toerden we weer terug naar Velserbroek, waar nu in een zaal op de begane grond een drankje voor ons klaar stond met wat knabbels erbij. Daar sloot voorzitter Ton de dag af met een woordje van dank voor de organisatie aan ondergetekende en aan de betrokken medewerkers van Pré Wonen. Tevens dankte hij de aanwezige leden van bewonerscommissies voor hun deelname en nodigde hij hen uit na te denken over deelname aan een nieuwe werkgroep Duurzaamheid (!) als onderdeel van de Bewonerskernen Zuid-Kennemerland en IJmond. Heeft u belangstelling of weet u iemand, dan kunt u ons dat melden via ons mailadres bewonerskernpre@gmail.com.

Weer iets wijzer geworden ging iedereen op zijn/haar eigen wijze huiswaarts.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Te gast bij DRZM

De leden van de Bewonerskernen en de leden van diverse bewonerscommissies zijn net voor de vakanties te gast geweest bij DRZM een initiatief van ondernemers in duurzaamheid en energiebesparing en hebben daar goede ideeën voor de toekomst opgedaan. Wel zijn alle voorzieningen nog erg groot qua volume maar wellicht in de toekomst zullen de apparaten aanzienlijk kleiner worden zodat ze vrijwel overal toepasbaar zijn.

“Wij krijgen ieder huis op energieneutraal.”

Dat zeggen de initiatiefnemers van DRZM. “Wij streven ernaar om met simpele oplossingen flink op de energiekosten te besparen. Daarbij kan het gaan om nieuw- en bestaande bouw. Van particuliere woning tot en met een kantoor- of bedrijfspand.” 15 maart opende DRZM een nieuwe showroom aan de Claes Tillyweg in Haarlem.

“In onze showroom demonstreren we diverse materialen van verschillende fabrikanten. Zo maken we inzichtelijk dat energiebesparing niet moeilijk hoeft te zijn. In de showroom is altijd iemand aanwezig die tekst en uitleg kan geven over de toepassing en verwerking van de producten en over methoden om energie te besparen. Bedrijven en particulieren kunnen van maandag tot en met vrijdag in onze showroom terecht.”

Producten presenteren en toelichten

Voor de inrichting van zijn showroom heeft DRZM meerdere ideeën bij elkaar gebracht. “Wij beschikken over presentatie- en vergaderruimtes waar onze partners hun producten kunnen presenteren en toelichten. Ook kunnen zij workshops houden in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Daarnaast hebben gemeentelijke of provinciale overheden de mogelijkheid om initiatieven toonbaar te maken en besparingen te verduidelijken.”

Naast showroom wil DRZM ook een ontmoetingsplek, een werkplek (met flexwerkplekken en ruimte voor vergaderen en presentaties) en een voorlichtingsplek zijn. “We willen dat diverse partijen hier hun kennis delen. Dat geldt niet alleen voor onze directe partners. Het is een inspirerende omgeving waar partijen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen sparren over producten, concepten, noem maar op. Ook productdemonstraties horen tot de mogelijkheden. Je kunt daarbij denken aan architecten, maar ook aan EPC-controleurs, makelaars, aannemers, ZZP’ers, installateurs, woningbouwverenigingen, gemeenten en particulieren. De drempel moet voor alle partijen laag zijn, vandaar dat we er ook een horecadeel aan gekoppeld hebben.”

Duurzaamheid ademen

Fred Moorman wil dat DRZM-showroom/ ontmoetingsplek is doordrenkt van de duurzaamheidsgedachte. “We gaan daar heel ver in. De koffie en thee in ons horecadeel zijn allemaal geselecteerd op fairtrade. Zelfs de schoonmaakmiddelen zijn biologisch afbreekbaar. Ik wil dat het hele concept aan alle kanten duurzaamheid ademt. Bij ons verlaten de bezoekers het pand niet met een plastic tas, maar met een van papier.”

Klimaatverandering: consequenties CO2 uitstoot

De scholen zijn weer begonnen na maanden van warmte en droogte in Nederland. Rijkswaterstaat is er maar druk mee om een oplossing te vinden voor het lage waterpeil in de rivieren en de boeren klagen steen en been over de slechte oogst vanwege het wegblijven van de regen. Dat het klimaat in de wereld aan het veranderen is, is wel duidelijk. Dagelijks zien we op tv wat er wereldwijd gebeurd vanwege een te hoog concentratie CO2 in de lucht; de aarde warmt te veel op, grote overstromingen en extreem hoge temperaturen zijn hiervan het gevolg. De doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord zijn lastig te verwezenlijken. De vervuiler zou moeten betalen, maar hoe regel je het dat dit op een eerlijke manier gaat. Ons Kabinet is geen voorstander voor een klimaatbeleid waarbij de vervuilers, de zware industrie en elektriciteitscentrales, extra energiebelasting betalen. Dit betekent dat de kosten voor gas en elektriciteit omhoog gaan en dat de burgers de dupe zijn van een oneerlijk beleid. Maar wat kunnen wij, als burger, eraan doen om de energiekosten in ons huishouden laag te houden. Belangrijk is dat men zich ervan bewust is dat er sowieso binnen afzienbare tijd geen gasvoorziening meer is en dat men gedwongen is om elektrisch te koken en te stoken. Een aantal woningcorporaties is reeds gestart met een project, bestaande uit vrijwilligers, om de huurders door middel van het uitreiken van energieboxen, bewust te maken om zuinig om te gaan met energie. Maar dit is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Er moet meer gebeuren om, zoals gesteld in het regeerakkoord, in 2050 Nederland CO2 neutraal te krijgen. De eerste stappen om de nieuwbouw huizen op te leveren zonder aardgasaansluiting, zijn reeds gezet. Het isoleren van bestaande huizen kunnen de huurders zelf doen door het aanbrengen van tochtstrippen. We zien het al op vele huizen, zonnepanelen. Maar… dit is nog veel te weinig om alle huishoudens van energie te voorzien. Er ligt een plan om in het najaar 2018 voor de huurders een themabijeenkomst “duurzaamheid” te organiseren, met als doel om van gedachten te wisselen op welke wijze efficiënt gewerkt kan worden aan de verduurzaming van de huizen.

Stella Carli, bestuurslid