Medische aanpassingen woning

Het kan zijn dat uw woning aangepast moet worden zodat u zelfstandig kunt blijven wonen. Denk hierbij aan het plaatsen van een traplift of het weghalen van drempels. Deze aanpassingen zijn wettelijk geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Onder de Wmo vallen aanpassingen die langer dan zes maanden nodig zijn en helpen bij ‘normale woonfuncties’, zoals eten, slapen en wassen. De Wmo geldt dus niet voor aanpassing van een hobby-, werk- of recreatieruimte.
Denkt u een aanpassing nodig te hebben? De aanvragen verlopen via uw gemeente. Op hun website vindt u meer informatie over hoe zij u kan ondersteunen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kan de gemeente bepaalde voorzieningen verzorgen. Pré Wonen helpt graag met de aanpassingen aan uw woning. De gemeente betaalt dan de kosten. In sommige gevallen wordt er om een eigen bijdrage gevraagd.

Overlast van meeuwen en muizen

Meeuwenoverlast

Veel huurders ervaren overlast van meeuwen. De zogenoemde ‘Terror Hawk’, een soort vlieger op een hengel op het dak, leek een jaar geleden de oplossing. Pré Wonen schafte daarom 20 van deze vliegers aan en plaatste deze op plekken met veel overlast. Helaas, de vliegers zijn in een mum van tijd kapot gegaan of weggevlogen. Kortom, dat wat op het eerste oog veelbelovend leek, blijkt op de lange termijn niet te werken. Het probleem van de meeuwen is dus niet verholpen. Bij deze daarom een oproep: Heeft iemand de gouden tip tegen meeuwenoverlast?

Muizenplaag

Ook muizen geven overlast. Hiertegen zijn gelukkig al wel afdoende maatregelen te nemen.

  • Het belangrijkste is het wegnemen van voedselbronnen. Laat buiten en binnen geen voedselresten slingeren. Sluit zoveel mogelijk geopende pakken af, denk hierbij ook aan het voer voor uw huisdieren.
  • Sluit mogelijke muizentoegangswegen af. Denk aan kleine gaatjes in de buitenmuur of via de kelder. Door het dichtmaken van deze openingen, sluit u de muis buiten.
  • Muizen zijn op zoek naar nestel- en schuilgelegenheden. Rommel vormt de ideale plaats. Voorkom dit door de garage, zolder of berging goed op te ruimen.

Inspirerend Atelier

Sûr Atelier is een atelier met winkel en werkt met Nieuwe Nederlanders (statushouders). De missie van het atelier is om een inspirerende werkplek te creëren waar ambachtslieden en/of mensen met affiniteit voor een ambacht, die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben, kunnen werken en leren om later zelfstandig duurzaam uit te stromen in de maatschappij. Deze mensen maken een stijlvolle collectie van kleding, home accessoires & gordijnen.

Zaterdag 15 september vond de officiële opening plaats van Sûr Atelier. De winkel is gevestigd aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem.

Om naar uit te kijken

Kort nieuws over de oplevering van diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten

In het Haarlemse Parkwijk leveren we 11 woningen op in fase 4 van project De Groene Linten. De renovatie van monumentale woningen aan het Hof van Egmond (ook in Haarlem) is bijna klaar. Daar zijn gefaseerd achter de historische gevels 162 nieuwe, energie neutrale woningen teruggebouwd. Vlakbij – aan de Willem Pijperstraat – zijn 56 nieuwe appartementen (2x 28) in oktober klaar.

8 Jongeren van Stichting Dol-fijn (een woongroep van jongeren met een verstandelijke beperking) krijgen in oktober de sleutel van hun appartement. In hetzelfde gebouw komen 23 seniorenappartementen en het staat in Bloemendaal, vlak naast Hogeschool Inholland. Het grootschalige onderhoud aan 162 woningen (voor senioren en mensen die begeleid wonen) aan de Laan van Berlijn in Haarlem-Schalkwijk komt tot een afronding: nieuwe liften, cv-ketels, scootmobiel ruimte, zonnepanelen en een geïsoleerde gevel die er weer puik uitziet. In Beverwijk onderging Sint Aagtendorp een metamorfose: van dakisolatie, nieuwe dakkapellen, isolerend glas, energiezuinige cv-ketels, nieuwe badkamer (helft van de 143 woningen) tot een sjieke lik verf. Ook daar verwachten we in het derde kwartaal af te ronden. Wij wensen alle bewoners veel geluk en ‘een fijn thuis’!

Meer grip door financieel overzicht

Geen zorgen meer over rekeningen die nog betaald moeten worden. Geld overhouden voor onverwachte uitgaven. Een goed overzicht van uw inkomsten en uitgaven is van belang. Pré Wonen en Humanitas kunnen u helpen bij het opstellen van zo’n overzicht. Hoe zij u kunnen helpen, leest u hier.

Meer grip door financieel overzicht

Pré Wonen heeft een sociaal beleid omtrent huurachterstand. Dat betekent dat wij niet zomaar een deurwaarder inzetten. Voordat we die maatregel treffen, doen wij er alles aan om met u in contact te komen. Allereerst verstuurt Pré Wonen aanmaningen. Als u daar geen actie op onderneemt, dan nemen wij telefonisch contact met u op. We doen dit door te bellen en WhatsAppen of sturen u een e-mail. Samen met u komen we tot een passende oplossing. Het is ook mogelijk dat we bij u thuis langskomen of u komt langs bij ons op het kantoor. Het is en blijft maatwerk, want elke financiële situatie is weer anders.

Grip verliezen

Door omstandigheden kunt u van de een op andere dag het financiële overzicht kwijtraken. Bijvoorbeeld als uw partner overlijdt, of als u gaat scheiden of uw baan kwijtraakt. Dan kan het gebeuren dat er schoenendozen vol bankafschriften op u wachten, of dat er rekeningen zijn die u allang had moeten betalen. Ons advies is dan ook: Neem zo snel mogelijk contact met ons op, zodra er grote veranderingen in uw inkomsten en/of uitgaven plaatsvinden. Snel handelen is belangrijk. Een aantal maanden huurachterstand is snel te verhelpen, maar al snel kunt u het overzicht verliezen en wordt de drempel steeds hoger om brieven te openen en om hulp te zoeken.

Humanitas

Humanitas kan u helpen. Ruim 50 vrijwilligers van Humanitas zetten zich dagelijks in voor de medemens. Zelf is Paul een van de coördinatoren Thuisadministratie in Zuid-Kennemerland. Moeilijkheden met uw (financiële) administratie hoeft echt niet, want met de hulp van een goed geschoolde vrijwilliger krijgt u daar weer greep op.

Wanneer u onze hulp inschakelt, start het hulptraject met een intakegesprek. Daarin kijken wij naar uw huidige situatie. Aan de hand van de vragen en de door uw gegeven antwoorden kijken wij naar de best passende vrijwilliger. Het is belangrijk dat u de Nederlandse taal (goed )beheerst. Met als reden dat u goed kunt communiceren met de vrijwilliger en de financiële instanties. De vrijwilliger komt bij u thuis en het traject zal maximaal 12 maanden duren. Hoe vaak u hulp wilt, is aan u. We adviseren 1 keer per 2 of 3 weken.

De vrijwilliger neemt het werk niet van u over, maar pakt het samen met u aan. Hierdoor kunt u na het traject zelf aan de slag met uw financiën. Financiële problemen gaan vaak samen met andere hulpvragen. In overleg met u kunnen wij dit signaleren bij de sociale wijkteams die u verder kunnen helpen of kunnen doorsturen naar gespecialiseerde hulpinstanties, bijvoorbeeld de thuiszorg, verslavingszorg en mantelzorg.

Contact

Wacht niet langer en neem contact op met Humanitas:
E-mail: thuisadministratie.zkl@humanitas.nl
Telefoonnummer: 06 333 42 202