Bewonerskern IJmond

Bewonerskern IJmond in de ban van het coronavirus

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om vergaderingen en bijeenkomsten te organiseren, gezien de grootte van de groep. Zo werd de ledenvergadering voor de huurders van Beverwijk, die gepland stond voor 19 maart jl., geannuleerd. Deze ledenvergadering moet gehouden worden omdat de huidige BKIJ statuten verouderd zijn en aanpassingen e.d. alleen mogen plaatsvinden tijdens een ledenvergadering. Helaas hadden maar weinig huurders gehoor gegeven aan onze oproep om deel te nemen aan de ledenvergadering, wat wij als Bewonerskern wel jammer vonden. Een ledenvergadering is ook bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Vooralsnog is er een nieuwe datum geprikt voor de ledenvergadering en wel op 30 september a.s. om 20.00 uur. Locatie “Piet Blom gebouw”, Merel 325 te Heemskerk. Mocht u toch nog de ledenvergadering willen bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via e-mail bij onze penningmeester Jaap Bubberman, jadi.bubberman@hetnet.nl

Stella Carli
Bestuurslid BKIJ

Bewonerskern Zuid-Kennemerland en Bewonerskern IJmond

Huurverhoging 2020

Voor 1 mei van elk jaar krijgen alle huurders van Pré Wonen een brief met de aanzegging van de nieuwe huur per 1 juli. Zo ook dit jaar. De meeste huurders zullen de brief met gemengde gevoelens ontvangen hebben. Een groot aantal is gezien de ontvangen reacties zelfs boos geworden. Verhogingen van meer dan 4% zijn geen uitzondering. Dit terwijl overal (in de Tweede Kamer, door de Woonbond en ook door de Haarlemse SP) gevraagd is om in deze moeilijke tijden dit jaar geen huurverhoging toe te passen. Ook de beide bewonerskernen van Pré Wonen – IJmond en Zuid-Kennemerland – hebben hiervoor gepleit. We hebben dus veel vragen hierover gekregen. Mag dit zomaar? Was de meest voorkomende. Antwoord: Binnen de wettelijke normen mag Pré Wonen dit inderdaad doen, maar voor een sociale woningcorporatie is deze verhoging wel erg hoog. Ze hoort hiermee zelfs bij de hoogste in Nederland.

Hoe komt Pré Wonen tot zo’n huurverhoging?
In het najaar van 2019 heeft Pré Wonen samen met de Voorkamer en een ingehuurd adviesbureau een NIEUW HUURBELEID ontwikkeld. Zonder op alle details in te gaan is het doel van het nieuwe beleid dat de huren worden opgetrokken tot maximaal 74% van de wettelijk toegestane huur, streefhuur genaamd. Die ligt nu rond de 68%. Ook wordt dit jaar weer inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Voor de woningen in de vrije sector is, op verzoek van ons, een staffel voor de huurverhoging toegepast..
In januari jl. kregen de Bewonerskernen dit nieuwe beleid voorgelegd voor advies.

Beide kernen hebben op dit nieuwe huurbeleid unaniem een goed onderbouwd negatief advies afgegeven, mede omdat dit zeer nadelig uitpakt voor de zittende huurders. En dat niet alleen dit jaar maar ook de komende jaren.
Als reactie hierop zijn wij door Pré Wonen opnieuw uitgenodigd om hierover te praten. Helaas viel er niet te praten. Pré Wonen heeft het beleid nogmaals toegelicht, maar het stond vast en zou per 1 juli zo ingevoerd worden. De beide bewonerskernen zijn na deze nutteloze bijeenkomst gefrustreerd naar huis gegaan. Zij zien er op deze manier weinig heil in om adviezen te blijven geven waar niets mee wordt gedaan.
Het resultaat van dit beleid is u, nu als huurder, via de net ontvangen huuraanzeggingen bekend. Aangezien het beleid ook geldt voor de komende jaren, kan de huurder dus ook in toekomst een hoge huurverhoging verwachten. Helaas hebben wij dit keer niets voor de huurders kunnen bereiken.
Ter elfder ure is wel de voorgenomen inkomensafhankelijke huurverhoging (voorlopig) stopgezet.

Om bij volgende besprekingen nog sterker te staan zijn beide bewonerskernen nu naarstig op zoek naar huurders die ons kunnen versterken in de gesprekken met Pré Wonen over huurverhoging in de komende jaren. Spreekt dit u aan? Dan is een berichtje naar ons mailadres voldoende voor een persoonlijk gesprekje.

Ton van der Voort en Jurg Verhoeven
voorzitters Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland en Bewonerskern Pré IJmond