Buurtbonus

Een straatvoetbaltoernooi, schoonmaakacties, vogelhuisjes schilderen met buurtkinderen of het speeltuintje opknappen… Je hoofd loopt over met goede ideeën, het ontbreekt je alleen aan 1 ding; namelijk geld. Niet meer! Vanaf nu staat jou niks meer in de weg om iets voor de buurt te organiseren, geld is geen obstakel meer. Je mag namelijk geld aanvragen voor jouw idee bij Pré Wonen, de BuurtBonus genaamd. Hoe zo’n aanvraag precies in z’n werk gaat, lees je hier.

1. Idee!

Je hebt een goed idee om de buurt op te fleuren of jouw buren blij te maken. Hier heb je geld voor nodig.

2. Praat met je Buur!

Onderzoek of je buren het idee zien zitten en ook mee willen doen.

3. Invullen aanvraag

Ga naar www.prewonen.nl/Buurtbonus en vul het digitale formulier in.

Heb je geen toegang tot een computer? Of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met Pré Wonen via 088 – 77 00 000.

4. Het besluit

Onze consulent neemt contact met je op om te zeggen of de aanvraag is goedgekeurd of niet.

5. Klaar voor de start!

Goedgekeurd?! Je kunt aan de slag met organiseren. Vergeet niet om Pré Wonen uit te nodigen.

12 Nul-op-de-meter-woningen in Beverwijk klaar

Begin maart 2021 leverde Pré Wonen 12 energieneutrale nieuwbouwwoningen op aan de Zweedselaan in Beverwijk. Deze gloednieuwe driekamerappartementen zijn gasloos, uitgerust met energiezuinige installaties en zeer goed geïsoleerd. Daardoor is er weinig energie nodig voor het verwarmen van de woning. Ook de zonne-energie opgewekt door de zonnepanelen, zorgt voor minder energiekosten. Daarmee kan de energiemeter op nul uitkomen. De opwekking van zonne-energie en het verbruik worden op afstand gemonitord. Zo kunnen bewoners tips krijgen om zo duurzaam mogelijk in hun nul-op-de-meter woning te leven.

Seniorenregeling

Blije gezichten dus toen de huurders de sleutel van hun nagelnieuwe sociale huurwoning kregen. Ook bijzonder is, dat twee van de twaalf appartementen zijn verhuurd via de seniorenregeling. Dit is een gezamenlijke regeling van de gemeente Beverwijk en de woningcorporaties die voordelen biedt voor huurders van 65 jaar of ouder. Door deze regeling kunnen zij langer en comfortabeler zelfstandig wonen.

100 jaar Patrimoniumbuurt

De Patrimoniumbuurt in Haarlem is een kleine, zeer charmante buurt, gebouwd in de jaren ‘20. De buurt bevindt zich in het zuidoosten van stadsdeel Noord en ligt aan de historische Bolwerken en dichtbij Station Haarlem. Bijzonder aan deze buurt is dat het de status heeft van gemeentelijk monument en is vernoemd naar de toenmalige opdrachtgever: woningbouwvereniging Patrimonium.

Ruim 100 jaar geleden, rond 1852, werd de eerste Nederlandse woningbouwvereniging Patrimonium opgericht. De vereniging is voortgekomen uit het in 1887 opgericht Nederlandse werkliedenverbond en in hun statuten stond dat de rijken (werkgevers) de armen (werknemers) niet mogen minachten en de armen de rijken niet mogen benijden. Helaas hadden zij niet genoeg geld om echt iets te kunnen betekenen. Dit veranderde toen in 1901 de woningwet (van Goeman Borgesius) werd aangenomen. De Rijksoverheid nam met deze wet voor het eerst haar verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting. En de Patrimoniumbuurt is een van de eerste wijken die gebouwd zijn met geld van het Rijk.

Huren

De vereniging kreeg grond toegewezen ten noorden van de Kloppersingel (voorheen een boom- en bloemkwekerij) en vanaf 1921 konden zij gaan bouwen. De eerste huizen bestonden uit 3 basistypes en de huur verschilde van f 6,10 tot f 9,50 gulden per week. Dit was best veel geld, als je bedenkt dat het gemiddelde salaris f 35 gulden per week was. Later werden daar omheen 6 basistypes middenstandwoningen gebouwd. Voor deze woningen werd de te betalen huur afhankelijk van het inkomen (toen al) bepaald. Later kwamen er nog een kerk en basisschool bij en in 2010 is de wijk uitgeroepen tot gemeentelijk monument.

Tentoonstelling

De Patrimoniumbuurt bestaat nu 100 jaar. De wijkraad wil graag stilstaan bij deze feestelijke gebeurtenis en in samenwerking met Pré Wonen en een aantal vrijwilligers een tentoonstelling organiseren. In ieder geval één in het
ABC Architectencentrum en een andere wellicht in de Koningskerk. Zij zijn hiervoor op zoek naar historische verhalen, anekdotes, foto’s, etc. en vragen huidige bewoners en oud-bewoners deze in te sturen naar: mail@prewonen.nl, zodat zij in staat zijn om een mooie, volledige presentatie te maken. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt aan een mooi fotoboek van deze prachtige 100-jarige monumentale wijk.

Sporten in Beverwijk

In de frisse buitenlucht, samen met andere kinderen, heerlijk buiten sporten. Het kan bij StreetRulez! Zij verzorgen verschillende sporten in Beverwijk, die je gratis mag proberen. De Evenementenmakelaar organiseert onder de naam StreetRulez, sport en spel met kinderen. Dit bedrijf is ingehuurd door gemeente Beverwijk en Pré Wonen, want zij vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om te sporten. Kijk snel op het schema waar en wanneer je kan gaan sporten.

Maandag:

  • StreetRulez 4+ 8.30 – 20.30 uur, Olieslagerslaan

Dinsdag:

  • Sportmix 5-13 jaar 15.00 – 16.30 uur Kuenenplein
  • StreetRulez 4+ 18.30 – 20.30 uur Vlietgors Prinsenhof

Woensdag:

  • StreetRulez 4+ 14.30 – 16.30 uur Olieslagerslaan
  • Voetbal 5+ 14.30 – 16.30 uur en 15.00 – 16.30 uur t/m maart: Cruyff Court, Huiderlaan | Vanaf april: Kuenenplein

Donderdag:

  • Sportmix 5+ 15.00 – 16.30 uur Kuenenplein

Vrijdag:

  • Sportsquad 4+ 15.00 – 17.00 uur Moezelstraat/diverse sport en spel
  • StreetRuleZ 18.30 – 20.30 uur Cruyff Court, Huiderlaan

Gesprekken wanneer het ‘live’ kan

In het najaar deden we een oproep voor nieuwe leden voor De Voorkamer. Dat leverde een aantal reacties op en na een toetsing aan de criteria wilden we gesprekken organiseren met deze kandidaten. Helaas gooide de Corona-maatregelen ook hier roet in het eten. We hadden de hoop dat in het voorjaar deze gesprekken wel konden plaatsvinden, ook dat ziet er niet goed uit. Inmiddels hebben de kandidaten van ons bericht gekregen dat we de gesprekken voor onbepaalde tijd hebben uitgesteld. We vinden het belangrijk om deze gesprekken ‘live’ te doen en niet digitaal. Het gaat een keer lukken!

De Voorkamer; stem van de huurder bij beleidsvorming

De Voorkamer is een manier om het contact tussen huurders en Pré Wonen te verbeteren. De Kamerleden zijn actieve, betrokken en kundige huurders uit het werkgebied van Pré Wonen. Zij zijn gesprekspartner voor Pré Wonen en praten en denken mee over beleidsmatige en organisatiebrede onderwerpen, zoals het huurbeleid, onderhoudsbeleid, duurzaamheid en klantdienstverlening. De Voorkamer kan ook zelf een onderwerp op de agenda zetten waarvan ze vindt dat Pré Wonen er (meer) aandacht aan zou moeten besteden. Meer informatie staat op de website.

Oproep aan huurders uit Zandvoort

Het voordeel is dat we nu ook de huurders in Zandvoort kunnen vragen of zij belangstelling hebben voor deelname aan De Voorkamer.

Heeft u belangstelling, dan kunt u een mail sturen aan voorkamer@prewonen.nl. Voor vragen of meer informatie kun je, bij voorkeur per telefoon, terecht bij Maria van Putten (voorkamerlid) 023-5403257. Lukt bellen niet, dan mag mailen ook: venkelgroen@gmail.com. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 23 april a.s..

Kleine reparaties

Wilt u kleine reparaties die u zelf moet doen, zoals een kapotte deurbel of een losse wastafel, door Pré Wonen laten doen? Dit kan. Tegen een maandelijkse bijdrage voeren wij deze voor u uit.

Hoe regelde De Key dit?

Huurders in Zandvoort hebben in het verleden een zogeheten onderhoudsabonnement afgesloten bij De Key. Dit konden zij al dan niet combineren met deelname aan het glas- en/of rioolfonds. Onderhoudsabonnement, glas- en rioolfonds bestaan nog steeds en huurders in Zandvoort kunnen zich hiervoor aanmelden.

Hoe regelt Pré Wonen dit?

Pré Wonen heeft een Pré Woonpakket. Dit is voor de huurders in Zandvoort verwarrend en dat geldt ook voor de medewerkers van Pré Wonen. We gaan daar dan ook één lijn in trekken.
Binnenkort gaan we met HPZ het voorstel Pré Woonpakket bespreken. Uiteindelijk krijgen alle Zandvoortse huurders een aanbod om deel te nemen aan het Pré Woonpakket.

Wat betekent dit op korte termijn?

Huurders in Zandvoort kunnen zich nu nog niet aanmelden voor het Pré Woonpakket. Wel voor het bestaande onderhoudsabonnement of voor het glas- en/of rioolfonds. In mei/juni verwachten we alle huurders in Zandvoort een aanbod te doen voor deelname aan het Pré Woonpakket. Inhoud en prijs bespreken we eerst met HPZ, daarom kunnen we daar nu niets over vermelden.

Lees meer op de website.