Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Op 23 mei vergaderden de drie Haarlemse huurdersraden (van Ymere, van Elan Wonen en onze Bewonerskern Pré) weer eens samen na een lange periode zonder onderling contact. Wel was er in de afgelopen weken flink overleg geweest over de herziening van het ASP: het Algemeen Sociaal Plan Haarlem. Dus bij alles wat er komt kijken bij groot onderhoud en renovatie van wooncomplexen. De eerste versie van dit plan stamt uit 2004 en het wordt sindsdien wanneer nodig aangevuld of gewijzigd. Nu is er een geheel nieuwe versie opgesteld.

Pré Woonpakket

Dit pakket wordt de huurders aangeboden tegen een maandelijkse vergoeding. Het stelt huurders in staat divers onderhoudswerk door vakmensen van de corporatie te laten uitvoeren. De prijs van het pakket was aan herziening toe; het was vanaf 2018 niet veranderd. Pré Wonen stelde een verhoging van € 1,15 voor waarmee het pakket op € 5,15 per maand komt. Bij de vaststelling wordt het tarief o.a. gebaseerd op de BDB-index (Bureau Documentatie Bouwwezen). Bij ons positieve advies hebben wij gesteld dat de selectie van uitvoerende partijen steeds zorgvuldig gebeurt met de aantekening dat het nieuwe tarief geldt voor de periode juli 2021 tot juli 2022.

Informatieavond Pact voor uitstroom op 31 mei over een advies aan bestuurders (digitaal). Dit betreft afspraken over hoe huisvesting te bieden aan mensen die in een (tijdelijke) woon- voorziening verblijven en naar een zelfstandige woning gaan verhuizen. Uit de krant weten we wel dat dit een lastig probleem is in onze samenleving. Het kan slechts door samenwerking aangepakt worden. Het pact geeft invulling aan deze samenwerking.

Joke M. Hulsebosch
Secretaris Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Er waren geen overleggen in verband met Covid-19. In deze editie dus geen nieuws van de Bewonerskern IJmond. Wij wensen u een fijne zomer.

Jurg Verhoeven
Voorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort (HPZ)

Bijeenkomst Bewonerscommissies

Vanwege de coronamaatregelen vond in 2020 geen overleg plaats tussen HPZ en de BC’s. Aanvankelijk namen we een afwachtende houding aan, vanuit de gedachte dat het in het najaar wel weer zou kunnen. Dat bleek dus niet het geval. Hopelijk is er later dit jaar wel wat mogelijk.
Als alternatief heeft HPZ enkele maanden geleden een nieuwsbrief aan de BC’s gestuurd. Voor de zomer zullen we dit herhalen. BC’s kunnen ook via de nieuwsbrief informatie delen met de huurders. Bijdragen kunnen worden gestuurd naar secretariaathpz@gmail.com

Pré Woonpakket

Verhuurder en huurder onderhouden samen de woning. Wie wát moet doen is in de wet vastgelegd. Huurders konden bij De Key het Onderhoudsabonnement afsluiten. Tegen betaling van een bedrag van € 7,07 per maand voerde De Key onderhoudstaken van de huurder uit. Ook na de overgang naar Pré Wonen loopt het abonnement door. Pré Wonen kent een soortgelijke voorziening: het Pré Woonpakket.

Voorgesteld is dit Woonpakket ook aan te bieden aan de Zandvoortse huurders. In de afgelopen tijd heeft hierover overleg plaatsgevonden tussen Pré Wonen en HPZ. Een belangrijk punt was het moment waarop een beroep kan worden gedaan op het Woonpakket. Bij De Key ging het abonnement in op het moment waarop de huurder zich aanmeldde. Pré Wonen brengt de kosten van de eerste reparatie na aanmelding in rekening bij de huurder. Dit om te voorkomen dat huurders zich pas aanmelden als er een reparatie moet worden gedaan. Deze regeling geldt niet voor de Zandvoortse huurders als zij zich vóór 1 oktober 2021 aanmelden voor het Pré Woonpakket. De kosten van de eerste reparatie worden dan niet in rekening gebracht. Alle huurders kunnen zich aanmelden voor het Woonpakket. De houders van een Onderhoudsabonnement van De Key kunnen dus overstappen. HPZ is tevreden over het resultaat en heeft positief geadviseerd over het voorstel. Binnenkort doet Pré Wonen de Zandvoortse huurders een voorstel deel te nemen aan het Woonpakket. De kosten bedragen € 5,15 per maand.

Huurders Platform Zandvoort