Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Communicatie, servicekosten en energietransitie

Op dit moment spelen er drie zaken waar wij ons als bewonerskern enige zorgen over maken. De eerste kwestie betreft de communicatiemiddelen van Pré Wonen richting haar huurders. Voor veel huurders is het onduidelijk via welke kanalen en wanneer zij berichten van Pré Wonen kunnen verwachten. Daarom hebben wij Pré Wonen gevraagd dat nog eens op een rijtje te zetten (noot redactie: zie het kader). Daarnaast blijkt dat de Huurdersinfo bij een (groot) deel van de huurders in de spambox terechtkomt. Daardoor ontvangen deze huurders niet de informatie die zij horen te krijgen. Wij begrepen dat er aan een oplossing wordt gewerkt.

Een ander punt betreft het betalen van de servicekosten. Pré Wonen maakt hiervoor gebruik van een betalingslink in de digitale brief die u ontvangt. Reden van onze zorg is dat dit voor een deel van de huurders een ingewikkeld systeem is en daarmee tot problemen in het inningsproces kan leiden. We hebben inmiddels begrepen dat u als huurder altijd kunt aangeven dat u géén digitale post wilt ontvangen, maar gewoon op papier via de brievenbus. U kunt uw voorkeur aangeven via https://www.prewonen.nl/post/.

Ons derde punt betreft de plannen van de gemeente Haarlem om in Meerwijk een proef te starten met de aanleg van een warmtenet. De huurders in Meerwijk volgen dit traject met argusogen: omdat vooralsnog onduidelijk is wat voor kosten dit met zich meebrengt, leeft de angst dat de huurder hier straks de dupe van is. Daarom dringen we bij de gemeente erop aan om hierover meer duidelijkheid te geven. Daarnaast is de bewonerskern van mening dat we beter vijf jaar kunnen wachten met de transitie, zodat we dan gebruik kunnen maken van waterstof. Dat is volgens ons uiteindelijk de beste oplossing voor onze huurders.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Wanneer verschijnen de Huurdersinfo en de Présent?

De Huurdersinfo is een nieuwsbrief die vier keer per jaar wordt gemaild naar alle huurders van wie we een mailadres hebben. Huurders van wie we geen mailadres hebben krijgen een verkorte versie van deze nieuwsbrief in een geprinte vorm thuisgestuurd.

De Présent is een mini-magazine dat één keer per jaar verschijnt. Alle huurders ontvangen de Présent per post.

Bewonerskern IJmond

Energiearmoede onder huurders

In dit laatste kwartaal van 2021 zijn de coronamaatregelen wederom verscherpt. De overheid adviseert om meer thuis te gaan werken. Lekker thuis in een warm huis, heerlijk behaaglijk. Maar niets is minder waar. Vanwege de enorme stijging van de energieprijzen zal het merendeel van de huurders de verwarming niet of nauwelijks kunnen aanzetten. Deze energiearmoede speelt volgens De Woonbond al geruime tijd. Liefst een half miljoen Nederlanders leeft al in energiearmoede. 87 procent van hen is huurder. De Woonbond heeft een digitaal meldpunt geopend, Meldpunt Energiealarm. Daarop kunnen huurders melding maken als ze problemen ondervinden van een slecht geïsoleerd huis.

Ledenvergadering, wijziging statuten BKIJ

Op 16 september jl. is er een ledenvergadering gehouden met als doel om de ‘oude’ statuten te wijzigen. De opkomst van huurders was niet hoog. Desalniettemin kwam er een akkoord op het conceptvoorstel ‘gewijzigde’ statuten. De notaris heeft de ingebrachte stukken goedgekeurd. Zowel de notaris als de voorzitter van BKIJ hebben de gewijzigde statuten officieel ondertekend.

Vrijwilligersverzekering

Voor het vervangen van buitenlampen werd gebruikgemaakt van huurders die bereid waren om de klus te klaren. Nu blijkt dat voor het vervangen van buitenlampen een vrijwilligersverzekering moet worden afgesloten. Pré Wonen zoekt dit verder uit. Tot nader order zal de firma Van Lith de buitenlampen vervangen.

Kandidaat gemeenteraad Beverwijk

Afgelopen maand is Jurg Verhoeven, voorzitter van onze bewonerskern, op de kandidatenlijst van de VVD geplaatst voor de gemeenteraad van Beverwijk. Met name op zijn aandachtgebieden – huisvesting en verduurzaming – wil Jurg iets kunnen betekenen voor álle inwoners van IJmond. Daarvoor kan hij uw stem goed gebruiken.

Nieuwjaarsreceptie 2022

Of er een nieuwjaarsreceptie in januari 2022 wordt gehouden is mede afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Wij houden u op de hoogte!

Namens het hele team van Bewonerskern IJmond: fijne feestdagen en een goed en gezond 2022.

Stella Carli
Vicevoorzitter Bewonerskern Pré IJmond

Huurders Platform Zandvoort (HPZ)

Energie

De woonlasten worden niet alleen bepaald door de huur van uw woning. Ook de kosten van de energie die u verbruikt tellen mee, dus de kosten van verwarming en stroom. De energieprijzen zijn de afgelopen maanden heel fors gestegen.

De gevolgen zijn vooral groot voor de huurders van slecht geïsoleerde woningen. In Zandvoort zijn dat in elk geval meer dan 500 woningen van Pré Wonen. HPZ sluit niet uit dat het werkelijke aantal hoger is. Pré Wonen is bezig met een inventarisatie van de kwaliteit van het woningbezit in Zandvoort. De resultaten zijn eind dit jaar beschikbaar. Dan moet er snel een plan van aanpak komen.
De Rijksoverheid heeft besloten huishoudens financieel tegemoet te komen. Dit gebeurt door middel van een belastingkorting op de energierekening en door een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. In 2022 krijgen alle huishoudens ongeveer 400 euro. Het bedrag kan per huishouden verschillen, afhankelijk van het energieverbruik. De nood is voor de huurders van slecht geïsoleerde woningen soms nu al hoog. HPZ vindt dat die woningen daarom moeten worden verbeterd. Dit moet prioriteit van Pré Wonen zijn.

In de tussentijd moeten de huurders geïnformeerd worden over wat ze zelf kunnen doen. De gemeente heeft dit opgepakt door de inschakeling van een gemeentelijke energiecoach. De coach heeft al een groot deel van de huurders van een sociale huurwoning benaderd. Deze aanpak wordt ook in 2022 voortgezet. De coach geeft de bewoners een energieadvies en stelt bespaarproducten beschikbaar.
Ook Pré Wonen heeft hier een rol. Nieuwe huurders krijgen informatie over een optimaal gebruik van de verwarmingsinstallatie in hun woning. Op de website van Pré Wonen is een folder te vinden met tips voor het besparen op energielasten.

Tot slot: neem contact op met Pré Wonen als er problemen dreigen met de huurbetaling. Ook de gemeente kan worden ingeschakeld, via de Sociale Wijkteams. En wacht hiermee niet te lang.

Pier Aldershof
Voorzitter Huurders Platform Zandvoort