Wijkvernieuwing in Haarlem en Beverwijk:

Meer woningen in mooie en veiligere wijken

Pré Wonen wil het aanbod aan sociale huurwoningen vergroten én onze wijken leefbaarder maken. Beide uitdagingen komen samen bij de wijkvernieuwing van het Haarlemse Beatrixplein en het Beverwijkse Kuenenplein.

Beatrixplein, Parkwijk Haarlem

Samen met de gemeente Haarlem, de supermarktketen Dekamarkt en andere partijen bereiden we de vernieuwing voor van het Prinses Beatrixplein en het gebied eromheen in Parkwijk. We bouwen hier 230 nieuwe woningen. Op het vernieuwde Beatrixplein komt een nieuw winkelcentrum. Dat wordt straks het gezellige en bruisende hart van Parkwijk. Een levendige plek, waar bewoners prettig kunnen winkelen en andere mensen ontmoeten. Een nieuw Huis van de Wijk biedt ruimte voor sociale voorzieningen voor de hele buurt. Ook komt er in de wijk extra plek voor aanleunwoningen en een sportzaal.

Informatiemarkt bewoners

De plannen kunnen voor sommige bewoners en ondernemers ingrijpend zijn. Daarom organiseerden wij eerder dit jaar speciaal voor onze huurders informatiebijeenkomsten. Tijdens een goed bezochte algemene informatiemarkt konden buurtbewoners en andere geïnteresseerden de plannen ook zien en vragen stellen.

Wonen en verkeer Beatrixplein (afbeelding is ter illustratie)

Kuenenplein, Beverwijk

In Beverwijk wordt de Kuenenpleinbuurt de komende tien jaar verbeterd. Samen met de gemeente en corporatie Woonopmaat hebben we plannen gemaakt om er een gevarieerde, prettige en groene wijk van te maken met een fijne openbare ruimte. Ook is er aandacht voor duurzaamheid: we plaatsen waar mogelijk zonnepanelen en bouwen er ons eerste houten appartementengebouw.

Klankbordgroep
Het vernieuwen van de Kuenenpleinbuurt doen we in samenspraak met de bewoners. Een klankbordgroep met kopers en huurders uit de wijk heeft kritisch met de plannen meegekeken. Daarop hebben we enkele plannen aangepast. Nu ligt er een plan waar alle partijen achter staan. Ook tijdens de uitwerking van de plannen blijft de klankbordgroep nauw betrokken en kritisch meekijken. Zo werken we samen aan een mooi en veilig Kuenenplein, waar iedereen zich thuis voelt. Lees hier meer over onze plannen voor de vernieuwing van het Kuenenplein.

Uw wijk heeft een nieuw gezicht

Per 1 april hebben onze wijkconsulenten een nieuwe naam gekregen. Zij heten nu ‘Consulenten leefbaarheid’. Deze titel past beter bij het werk dat zij doen: samen met de bewoners de leefbaarheid in de wijk verbeteren.

Wat doet de Consulent leefbaarheid precies?

Wilt u een activiteit organiseren om uw wijk leuker, schoner, veiliger of mooier te maken? Dan kunnen onze Consulenten leefbaarheid u daarbij helpen. Zij kijken of er geld of middelen beschikbaar zijn voor de activiteit. Samen met de buurtbeheerders zijn de Consulenten leefbaarheid hét gezicht van Pré Wonen in uw wijk.

Nieuwe wijkindeling

Per 1 april hebben de vijf Consulenten leefbaarheid ook een nieuwe wijk gekregen. Dat betekent dat uw wijk een nieuwe consulent en dus een nieuw gezicht heeft. Dit is de nieuwe wijkindeling:

Nieuwe buurtbeheerder Zandvoort

Eric is de nieuwe buurtbeheerder in Zandvoort. Hij heeft Harry opgevolgd, die Pré Wonen onlangs heeft verlaten. Kijk hier voor meer informatie over onze buurtbeheerders.

Op zoek naar een nieuwe huurwoning?

Denk eens aan woningruil!

Bent u op zoek naar een beter passende huurwoning? Eentje die groter, of juist kleiner is? Het vinden van een beter passende woning is vaak lastig. Zeker als u nog niet lang staat ingeschreven als woningzoekende. Woningruil kan dan een goede optie zijn.

Kijk op Ruilmijnwoning.nl

Het aanbod van betaalbare sociale huurwoningen is helaas beperkt. Daarom sloten Pré Wonen en andere corporaties in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond zich per 1 maart aan bij Ruilmijnwoning.nl. Deze website maakt het ruilen van woningen makkelijker. Huurders kunnen hier hun woning te ruil aanbieden.
Steeds meer corporaties sluiten zich aan bij Ruilmijnwoning.nl. Daardoor worden er steeds meer woningen aangeboden. Dat vergroot de kans dat er ook voor u een passende woning tussen zit.

Behoud van inschrijfduur

Bij woningruil blijft de opgebouwde inschrijfduur of wachttijd behouden. Zo kan woningruil een mooie tussenstap zijn naar een nog betere of mooiere woning!

Hoe werkt het?

Ga naar Ruilmijnwoning.nl en maak gratis een account aan. Met dit account kan u uw woning aanbieden, zoeken naar passende woningen en daarop reageren. Ruilmijnwoning.nl helpt u stap voor stap bij het hele proces. Vanaf het aanbieden en promoten van uw woning tot en met de afwikkeling van de woningruil.
Deze woningruilservice kost 50 euro. Dit betaalt u alleen als u een geschikte ruilpartner vindt en de corporatie de woningruilaanvraag goedkeurt.

Meer informatie?

Kijk dan hier of ga direct naar Ruilmijnwoning.nl.

Volop aandacht voor isoleren en verduurzamen

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen. Veel huurders voelen dat direct in hun portemonnee. Wij kunnen deze prijsstijgingen helaas niet beïnvloeden. Maar door onze minst energiezuinige woningen aan te pakken, kunnen we wel het energieverbruik van onze huurders verlagen. Hoe gaan we dat doen?

Voorrang voor woningen
met labels E, F en G

Onze woningen moeten in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat is een enorme opgave, waar we ons de komende tientallen jaren voor inzetten. We beginnen met de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn. Dat zijn de woningen met energielabels E, F en G. Het energielabel laat zien hoe zuinig een woning is. Op energielabel.nl kan u zien welk energielabel uw woning heeft.

Planning

Op dit moment bereiden we een plan van aanpak voor om deze woningen energiezuiniger te maken. Dit doen wij bijvoorbeeld door woningen te isoleren. Het doel is dat onze huurders een comfortabelere woning krijgen én minder energie verbruiken. Wij informeren u tijdig als uw woning aan de beurt is.

Verduurzaming overige woningen

Waar mogelijk combineren we de verduurzaming van een woning met planmatig ouderhoud of renovatie. Soms kiezen we ervoor om een woning te vervangen door nieuwbouw. De werkzaamheden pakken we complexmatig aan. Het kan voorkomen dat uw woning nog niet aan de beurt is. Dat is vervelend, maar we vragen uw begrip hiervoor.

Wat kan u zelf doen?

U kan zelf ook maatregelen nemen om uw woning comfortabeler en energiezuiniger te maken. Hier alvast enkele tips:

  • Leg tochtstrips en tochtprofielen aan.
  • Dicht naden en kieren.
  • Plaats folie achter radiatoren (let op: niet doen bij collectieve verwarming, want dan kan de warmtemeter een hoger verbruik registreren dan uw werkelijke verbruik).
  • Vervang lampen door ledverlichting.
  • Douch minder vaak en korter.
  • Trek een extra warme trui aan.
  • Download hier het document ‘Tips besparen op energielasten’.
  • Vraag persoonlijk advies aan van een energiecoach. Kijk hier voor meer informatie.

Voorlopig geen hogere kosten blokverwarming en elektra algemene ruimten

Voorlopig blijven de energiekosten ongewijzigd voor blokverwarming en voor elektriciteit voor liften en verlichting in algemene ruimten van een complex. In november 2022 loopt dit energiecontract af. Inkoopexperts helpen ons nu al om later dit jaar zo slim mogelijk gas en elektra in te kopen.

Vocht en schimmel in huis?

Zó voorkomt u erger!

In elke woning is vocht te vinden. Meestal merkt u daar niet veel van. Maar te veel vocht kan problemen geven. Zo kan er bijvoorbeeld schimmel ontstaan. Met deze tips kan u zelf veel doen om vocht en schimmel in huis te lijf te gaan.

1. Luchten: lucht uw huis 15 minuten per dag.

Zet elke dag ramen en deuren tegen elkaar open. Ook in de winter. Door het ventileren kan het vocht namelijk de woning verlaten en wordt de lucht droger. Het opwarmen van drogere lucht kost minder energie.

2. Ventileren: blaas vochtige lucht eruit.

Houd ventilatieroosters 24 uur per dag open of zet ramen 24 uur per dag op een kier. Dan kan het vocht verdwijnen. Een droog huis wordt sneller warm en is gezonder. Maak de ventilatieroosters met bijvoorbeeld een stofzuiger schoon.

3. Verwarmen: houd de temperatuur boven de 15 graden.

Zorg dat uw woning nooit te koud wordt, want dan blijft het vocht in huis hangen. Laat ook ’s nachts, of als er niemand thuis is, de temperatuur niet onder de 15 graden komen.

4. Douchen: zet de ventilatie aan en lucht 30 minuten.

Houd tijdens het douchen de badkamerdeur dicht. Heeft u mechanische ventilatie? Zet deze tijdens het douchen op de hoogste stand. Maak daarna muren en douchevloer droog en houd de badkamerdeur nog 15 minuten dicht. Laat de ventilatie nog minimaal 15 minuten aan staan of zet een raam of deur een half uur open.

5. Wassen: hang uw was buiten te drogen.

Kan uw was niet buiten hangen? Lucht dan extra door twee ramen tegen elkaar open te zetten. En houd ventilatieroosters open. Centrifugeer de was goed voordat u deze ophangt. Dan droogt de was sneller.

6. Koken: zet de afzuigkap aan en lucht 15 minuten.

Kook met deksels op de pannen. Dan komt er minder waterdamp in uw woning. Zet de afzuigkap aan tijdens het koken en/of zet het keukenraam open. Heeft u mechanische ventilatie? Zet deze dan op de hoogste stand.

7. Slapen: lucht 15 minuten met het raam open.

Zet dan wel eerst de verwarming lager, maar niet lager dan 15 graden. Zet ramen en/of deuren 15 minuten tegen elkaar open. Zo krijgt u frisse lucht in uw woning. Slaap ’s nachts met het raam of de slaapkamerdeur open.

8. Regen: lucht uw huis ook bij regen.

Zelfs dan wordt het minder vochtig in huis. Ziet u na een flinke regenbui vlekken op de muur? In de hoek van de kamer? Dan kan er een lekkage zijn. Hier kan u 24/7 een reparatie doorgeven.

9. Inrichten: plaats meubels niet voor de verwarming.

Hang ook geen gordijnen voor de verwarming. Houd circa 5 cm ruimte tussen de meubels en de muur en vloer. Zo kan de lucht doorstromen. Open overdag uw (rol)gordijnen zodat deze niet voor ventilatieroosters hangen.

Kijk hier voor meer tips!

Wist u dat…

…. u het bij ons moet melden als u mensen uit Oekraïne in uw huis opvangt?

Kijk hier voor meer informatie.

… u nu ook een klacht digitaal kan indienen?

Log in op mijn.prewonen.nl. Bij ‘Direct actie ondernemen’ kiest u voor ‘Ik wil een klacht indienen’ en vult u het digitale klachtenformulier in. U ontvangt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging van ons. Als u dit digitale klachtenformulier gebruikt, heeft u inzicht in de status van uw klacht en ziet u welke afdeling uw klacht behandelt. Ook kan u eenvoudig een bericht sturen naar de behandelaar van uw klacht.

Let op: dit formulier is niet bedoeld voor overlastmeldingen of reparatieverzoeken. Reparaties geeft u eenvoudig online door via onze website. Heeft u een andere klacht, dan kan u ons mailen via mail@prewonen.nl.

… u de huur op elke dag van de maand kan opzeggen?

U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand. Zegt u dus bijvoorbeeld op 18 mei op, dan kan u op 18 juni (of op de eerstvolgende werkdag na die datum) de sleutel inleveren. Dat scheelt u wachttijd én extra onnodige huurkosten! Lees hier meer over hoe u de huur kan opzeggen.

… Pré Wonen rookmelders laat plaatsen in woningen zonder rookmelder?

Heeft uw woning nog geen rookmelder? Dan ontvangt u in de loop van dit jaar van ons een brief waarin staat vermeld wanneer uw woning aan de beurt is.

Afbeelding ter illustratie