Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Nieuw energiecontract en begroting 2023

Bewonerskern Zuid-Kennemerland is de afgelopen periode druk bezig geweest met gesprekken met Pré Wonen over een nieuw energiecontract en de begroting 2023. Twee zeer ingewikkelde onderwerpen in deze onzekere tijden van torenhoge energieprijzen en net zo hoge inflatiecijfers.

Energiecontract

Het huidige energiecontract voor collectieve energie loopt op 1 november af. Dit geldt voornamelijk voor de woningen met blokverwarming, voor de verlichting van openbare ruimten en voor de benodigde elektriciteit voor liften. Volgens de wet moeten de huurdersvertegenwoordigingen advies uitbrengen over een nieuw energiecontract.
Ondanks de stijgingen van de energieprijzen hebben de bewoners nog geen verhoging van de voorschotbedragen gehad. Dat komt met name dankzij het gunstige contract dat Pré Wonen drie jaar geleden heeft afgesloten. Helaas loopt dit contract af. Een nieuw contract betekent hogere kosten en daarmee hogere voorschotbedragen per 1 januari 2023. De huurders worden hierover tijdig geïnformeerd.
Het bestuur van de drie huurdersvertegenwoordigingen hebben met Pré Wonen afgesproken dat huurders die in de problemen komen, altijd met Pré Wonen contact kunnen opnemen voor onder meer betalingsregelingen. Ook zijn er energiecoaches beschikbaar, die advies kunnen geven hoe mensen kunnen besparen op energiekosten. De huurdersvertegenwoordigingen adviseren de huurders hiervan gebruik te maken. Daarnaast geeft de gemeente Haarlem waardebonnen uit om isolatiemateriaal te kopen.

Begroting 2023

De financiële commissies van de huurdersvertegenwoordigingen hebben met Pré Wonen gesproken over de conceptbegroting van 2023. Dat is een zeer complex verhaal. Omdat de verhuurdersheffing is afgeschaft heeft de corporatiesector (inclusief Pré Wonen) gelijk een taakstelling gekregen. Die luidt: meer bouwen en meer en sneller verduurzamen.
Daarnaast moeten wel de eigen doelstellingen uit het ondernemingsplan intact blijven: beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, leefbaarheid en dienstverlening. Ook de continuïteit van de organisatie moet gewaarborgd blijven. En dit alles bij een oplopende inflatie, stijgende rente, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende energieprijzen.
De conceptbegroting is dus echt nog een concept; er zijn nog heel veel mitsen en maren. Dit betekent dat de besturen van de huurdersvertegenwoordigingen nog een aantal keren moeten praten om de deeluitwerking van de begroting te zijner tijd verder te bespreken. En dan gaat het onder meer over de huurontwikkeling. Op dit thema komen er nog ontwikkelingen en regelgeving.
Positief punt: zoals de conceptbegroting er nu uitziet komt de continuïteit niet in gevaar en voldoet Pré Wonen aan de eisen van de Autoriteit Wonen.

Vertrek Anke Huntjens

Aan het eind van de laatste bespreking werden de voorzitters nog even bij bestuurder Anke Huntjes gevraagd. Zij deelde mede dat ze de organisatie per 1 december gaat verlaten. Een bestuurder wordt benoemd voor vier jaar en kan verlengd worden met nog eens vier jaar. Anke was al zeven jaar in dienst. Nu kwam er een nieuwe kans op haar pad die ze heeft aangenomen.
De huurdersvertegenwoordigingen hebben altijd met plezier met haar overlegd, hoewel het er af en toe stevig aan toe kon gaan. Maar altijd respectvol. Ze was ook zeer toegankelijk en ging de gesprekken niet uit de weg. We zullen haar zeker missen en wensen haar veel succes in haar nieuwe job.
Haar vertrek betekent ook dat de RvC op zoek moet naar een nieuwe bestuurder. Maar zij niet alleen: ook de Bewonerskern Zuid-Kennemerland heeft nieuwe bestuursleden nodig. Denkt u naar aanleiding van bovenstaande beleidsstukken: ik vind het leuk om hierover mee te praten en te denken? Meldt u zich dan aan bij de voorzitter van de Bewonerskern Zuid-Kennemerland Ton van der Voort, via a.voort4410@gmail.com.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Aandacht voor duurzaamheid

Bewonerskern IJmond is betrokken geweest bij het vaststellen van de prestatieafspraken tussen gemeente Beverwijk/Heemskerk en woningcorporaties Pré Wonen en Woonopmaat. Daarbij ging onze aandacht met name uit naar het onderwerp duurzaamheid. Juist in deze tijden is het belangrijk om na te denken hoe bewoners duurzamer kunnen leven en hoe zij minder energie kunnen gebruiken.

Ideeën voor verduurzaming buurt

Pré Wonen zet zich in regio IJmond in voor duurzaamheidsinitiatieven. Graag waren ook wij als bewonerskern daarbij betrokken geweest. Dat is helaas, ondanks ons verzoek, nog niet gebeurd. Vanuit Pré Wonen heeft de consulent leefbaarheid Suzanne van Rijn ook de taak om duurzaamheidsinitiatieven in deze regio te coördineren. Als mensen ideeën hebben om de duurzaamheid in hun buurt te verbeteren, kunnen ze dat Suzanne laten weten via SuzannevanRijn@prewonen.nl.

Folder met besparingstips

Onlangs hebben de Klimaatroute, energiecoöperatie EcoBeverwijk en de gemeente Beverwijk voor bewoners de folder ‘Hulp nodig bij verlagen energierekening?’ gemaakt en in de regio verspreid. In de folder staat hoe bewoners gratis advies en een bespaarpakket kunnen aanvragen. Ook kunnen zij hulp bij de installatie van bespaarproducten aanvragen. Via een QR-code op de folder kunnen mensen een website raadplegen waar allerlei besparingstips op staan.

Energiecoaches

Ook zijn de afgelopen tijd energiecoaches van Klimaatroute en EcoBeverwijk in diverse wijken, zoals Meerestein, Zwaansmeer en Kuenenplein, langs de deuren geweest. Zij informeren mensen over de mogelijkheden, geven tips en helpen eventueel met de bespaarproducten. Bewoners kunnen ook zelf contact met hen opnemen en een adviesgesprek aan huis aanvragen. Kijk hiervoor op de websites van Klimaatroute en EcoBeverwijk. En als u interesse heeft, kan u uzelf via deze sites ook opgeven om zelf energiecoach te worden!

Stella Carli
Vicevoorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort

Stijgende energielasten

De sterke stijging van de energielasten blijft doorgaan. Daarom is isolatie van de woningen van het grootste belang. Woningen hebben een energielabel, variërend van goed (label A) tot slecht (label G). De slecht geïsoleerde woningen hebben label E, F of G. In Zandvoort gaat het om 520 woningen van Pré Wonen. Met Pré Wonen is afgesproken deze woningen te isoleren. De afspraak is dat er eind 2028 geen woningen meer zijn met label E, F of G. Eind 2030 moet het hele woningbezit gemiddeld label A hebben. HPZ vindt dat de isolatie een hoge prioriteit heeft. Hoe eerder de woningen geïsoleerd zijn, hoe beter voor de huurders.

Informatie over energiebesparing

Voor de korte termijn geldt dat de huurders ondersteund worden. Het is belangrijk informatie te blijven geven over de mogelijkheden om het energiegebruik te beperken.
Pré Wonen heeft een webpagina gemaakt met tips om energie te besparen. Het zou goed zijn als deze tips ook in een folder komen die bij de huurders thuis wordt bezorgd.
Ook kan Pré Wonen deelnemen aan projecten. Zo hebben Aedes en de Woonbond het project ‘Slimmer met je energie’ in voorbereiding. Onderdeel daarvan is het gebruik van een energiedisplay in de woning. Goed gebruik van het display kan gemiddeld een besparing van 5 procent opleveren.

Door de hoge energielasten komen huurders in problemen. Zij moeten geholpen worden en daarbij moet zoveel mogelijk maatwerk geleverd worden. Het is van belang dat Pré Wonen de vinger aan de pols houdt. Afsluitingen van energie en woninguitzettingen moeten voorkomen worden.

Advies aan huurders die in problemen komen: neem tijdig contact op met Pré Wonen. En neem contact op met het Sociaal Wijkteam (tel. 023 574 0450). Het team is in Zandvoort bereikbaar in Pluspunt en De Blauwe Tram.

Pier Aldershof
Voorzitter Huurders Platform Zandvoort