Buurtbonus

Een straatvoetbaltoernooi, schoonmaakacties, vogelhuisjes schilderen met buurtkinderen of het speeltuintje opknappen… Je hoofd loopt over met goede ideeën, het ontbreekt je alleen aan 1 ding; namelijk geld. Niet meer! Vanaf nu staat jou niks meer in de weg om iets voor de buurt te organiseren, geld is geen obstakel meer. Je mag namelijk geld aanvragen voor jouw idee bij Pré Wonen, de BuurtBonus genaamd. Hoe zo’n aanvraag precies in z’n werk gaat, lees je hier.

1. Idee!

Je hebt een goed idee om de buurt op te fleuren of jouw buren blij te maken. Hier heb je geld voor nodig.

2. Praat met je Buur!

Onderzoek of je buren het idee zien zitten en ook mee willen doen.

3. Invullen aanvraag

Ga naar www.prewonen.nl/Buurtbonus en vul het digitale formulier in.

Heb je geen toegang tot een computer? Of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met Pré Wonen via 088 – 77 00 000.

4. Het besluit

Onze consulent neemt contact met je op om te zeggen of de aanvraag is goedgekeurd of niet.

5. Klaar voor de start!

Goedgekeurd?! Je kunt aan de slag met organiseren. Vergeet niet om Pré Wonen uit te nodigen.

12 Nul-op-de-meter-woningen in Beverwijk klaar

Begin maart 2021 leverde Pré Wonen 12 energieneutrale nieuwbouwwoningen op aan de Zweedselaan in Beverwijk. Deze gloednieuwe driekamerappartementen zijn gasloos, uitgerust met energiezuinige installaties en zeer goed geïsoleerd. Daardoor is er weinig energie nodig voor het verwarmen van de woning. Ook de zonne-energie opgewekt door de zonnepanelen, zorgt voor minder energiekosten. Daarmee kan de energiemeter op nul uitkomen. De opwekking van zonne-energie en het verbruik worden op afstand gemonitord. Zo kunnen bewoners tips krijgen om zo duurzaam mogelijk in hun nul-op-de-meter woning te leven.

Seniorenregeling

Blije gezichten dus toen de huurders de sleutel van hun nagelnieuwe sociale huurwoning kregen. Ook bijzonder is, dat twee van de twaalf appartementen zijn verhuurd via de seniorenregeling. Dit is een gezamenlijke regeling van de gemeente Beverwijk en de woningcorporaties die voordelen biedt voor huurders van 65 jaar of ouder. Door deze regeling kunnen zij langer en comfortabeler zelfstandig wonen.

100 jaar Patrimoniumbuurt

De Patrimoniumbuurt in Haarlem is een kleine, zeer charmante buurt, gebouwd in de jaren ‘20. De buurt bevindt zich in het zuidoosten van stadsdeel Noord en ligt aan de historische Bolwerken en dichtbij Station Haarlem. Bijzonder aan deze buurt is dat het de status heeft van gemeentelijk monument en is vernoemd naar de toenmalige opdrachtgever: woningbouwvereniging Patrimonium.

Ruim 100 jaar geleden, rond 1852, werd de eerste Nederlandse woningbouwvereniging Patrimonium opgericht. De vereniging is voortgekomen uit het in 1887 opgericht Nederlandse werkliedenverbond en in hun statuten stond dat de rijken (werkgevers) de armen (werknemers) niet mogen minachten en de armen de rijken niet mogen benijden. Helaas hadden zij niet genoeg geld om echt iets te kunnen betekenen. Dit veranderde toen in 1901 de woningwet (van Goeman Borgesius) werd aangenomen. De Rijksoverheid nam met deze wet voor het eerst haar verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting. En de Patrimoniumbuurt is een van de eerste wijken die gebouwd zijn met geld van het Rijk.

Huren

De vereniging kreeg grond toegewezen ten noorden van de Kloppersingel (voorheen een boom- en bloemkwekerij) en vanaf 1921 konden zij gaan bouwen. De eerste huizen bestonden uit 3 basistypes en de huur verschilde van f 6,10 tot f 9,50 gulden per week. Dit was best veel geld, als je bedenkt dat het gemiddelde salaris f 35 gulden per week was. Later werden daar omheen 6 basistypes middenstandwoningen gebouwd. Voor deze woningen werd de te betalen huur afhankelijk van het inkomen (toen al) bepaald. Later kwamen er nog een kerk en basisschool bij en in 2010 is de wijk uitgeroepen tot gemeentelijk monument.

Tentoonstelling

De Patrimoniumbuurt bestaat nu 100 jaar. De wijkraad wil graag stilstaan bij deze feestelijke gebeurtenis en in samenwerking met Pré Wonen en een aantal vrijwilligers een tentoonstelling organiseren. In ieder geval één in het
ABC Architectencentrum en een andere wellicht in de Koningskerk. Zij zijn hiervoor op zoek naar historische verhalen, anekdotes, foto’s, etc. en vragen huidige bewoners en oud-bewoners deze in te sturen naar: mail@prewonen.nl, zodat zij in staat zijn om een mooie, volledige presentatie te maken. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt aan een mooi fotoboek van deze prachtige 100-jarige monumentale wijk.

Sporten in Beverwijk

In de frisse buitenlucht, samen met andere kinderen, heerlijk buiten sporten. Het kan bij StreetRulez! Zij verzorgen verschillende sporten in Beverwijk, die je gratis mag proberen. De Evenementenmakelaar organiseert onder de naam StreetRulez, sport en spel met kinderen. Dit bedrijf is ingehuurd door gemeente Beverwijk en Pré Wonen, want zij vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om te sporten. Kijk snel op het schema waar en wanneer je kan gaan sporten.

Maandag:

 • StreetRulez 4+ 8.30 – 20.30 uur, Olieslagerslaan

Dinsdag:

 • Sportmix 5-13 jaar 15.00 – 16.30 uur Kuenenplein
 • StreetRulez 4+ 18.30 – 20.30 uur Vlietgors Prinsenhof

Woensdag:

 • StreetRulez 4+ 14.30 – 16.30 uur Olieslagerslaan
 • Voetbal 5+ 14.30 – 16.30 uur en 15.00 – 16.30 uur t/m maart: Cruyff Court, Huiderlaan | Vanaf april: Kuenenplein

Donderdag:

 • Sportmix 5+ 15.00 – 16.30 uur Kuenenplein

Vrijdag:

 • Sportsquad 4+ 15.00 – 17.00 uur Moezelstraat/diverse sport en spel
 • StreetRuleZ 18.30 – 20.30 uur Cruyff Court, Huiderlaan

Gesprekken wanneer het ‘live’ kan

In het najaar deden we een oproep voor nieuwe leden voor De Voorkamer. Dat leverde een aantal reacties op en na een toetsing aan de criteria wilden we gesprekken organiseren met deze kandidaten. Helaas gooide de Corona-maatregelen ook hier roet in het eten. We hadden de hoop dat in het voorjaar deze gesprekken wel konden plaatsvinden, ook dat ziet er niet goed uit. Inmiddels hebben de kandidaten van ons bericht gekregen dat we de gesprekken voor onbepaalde tijd hebben uitgesteld. We vinden het belangrijk om deze gesprekken ‘live’ te doen en niet digitaal. Het gaat een keer lukken!

De Voorkamer; stem van de huurder bij beleidsvorming

De Voorkamer is een manier om het contact tussen huurders en Pré Wonen te verbeteren. De Kamerleden zijn actieve, betrokken en kundige huurders uit het werkgebied van Pré Wonen. Zij zijn gesprekspartner voor Pré Wonen en praten en denken mee over beleidsmatige en organisatiebrede onderwerpen, zoals het huurbeleid, onderhoudsbeleid, duurzaamheid en klantdienstverlening. De Voorkamer kan ook zelf een onderwerp op de agenda zetten waarvan ze vindt dat Pré Wonen er (meer) aandacht aan zou moeten besteden. Meer informatie staat op de website.

Oproep aan huurders uit Zandvoort

Het voordeel is dat we nu ook de huurders in Zandvoort kunnen vragen of zij belangstelling hebben voor deelname aan De Voorkamer.

Heeft u belangstelling, dan kunt u een mail sturen aan voorkamer@prewonen.nl. Voor vragen of meer informatie kun je, bij voorkeur per telefoon, terecht bij Maria van Putten (voorkamerlid) 023-5403257. Lukt bellen niet, dan mag mailen ook: venkelgroen@gmail.com. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 23 april a.s..

Kleine reparaties

Wilt u kleine reparaties die u zelf moet doen, zoals een kapotte deurbel of een losse wastafel, door Pré Wonen laten doen? Dit kan. Tegen een maandelijkse bijdrage voeren wij deze voor u uit.

Hoe regelde De Key dit?

Huurders in Zandvoort hebben in het verleden een zogeheten onderhoudsabonnement afgesloten bij De Key. Dit konden zij al dan niet combineren met deelname aan het glas- en/of rioolfonds. Onderhoudsabonnement, glas- en rioolfonds bestaan nog steeds en huurders in Zandvoort kunnen zich hiervoor aanmelden.

Hoe regelt Pré Wonen dit?

Pré Wonen heeft een Pré Woonpakket. Dit is voor de huurders in Zandvoort verwarrend en dat geldt ook voor de medewerkers van Pré Wonen. We gaan daar dan ook één lijn in trekken.
Binnenkort gaan we met HPZ het voorstel Pré Woonpakket bespreken. Uiteindelijk krijgen alle Zandvoortse huurders een aanbod om deel te nemen aan het Pré Woonpakket.

Wat betekent dit op korte termijn?

Huurders in Zandvoort kunnen zich nu nog niet aanmelden voor het Pré Woonpakket. Wel voor het bestaande onderhoudsabonnement of voor het glas- en/of rioolfonds. In mei/juni verwachten we alle huurders in Zandvoort een aanbod te doen voor deelname aan het Pré Woonpakket. Inhoud en prijs bespreken we eerst met HPZ, daarom kunnen we daar nu niets over vermelden.

Lees meer op de website.

Samen lichter maken?

Zullen we de komende tijd extra op elkaar letten en het samen wat lichter maken? Nu we minder contact mogen maken en de donkere maanden zijn aangebroken, ligt eenzaamheid op de loer. Ideeën om iets voor een ander te betekenen:

Een pannetje soep maken voor uw buurman of vrouw
Een kaartje sturen
Iemand zomaar (video) bellen
Een bloemetje of stekje uit je moestuin geven
Iemand met de tuin of een ander klusje helpen
Een buurt appgroepje aanmaken met buurtbewoners
Boodschappen voor iemand doen
Een boek geven of ruilen
Een praatje maken op straat
Een klein berichtje door de brievenbus

Kijk ook eens op: Haarlem-hartje-Haarlem. Zorg goed voor elkaar!

Wintertips

Ventileren: vochtige lucht eruit, frisse lucht erin

Nu het winter is, blijft ventileren een aandachtspunt. Brrrrrr, zult u denken. Goed ventileren is belangrijk voor een gezonde luchtkwaliteit in uw woning. Er is namelijk altijd ‘vieze’ vocht aanwezig: door ademhalen, koken, douchen of het ophangen van wasgoed. Ventileren is: het aanvoeren van frisse lucht en afvoeren van vervuilde lucht. Zorg dat u regelmatig ventileert. Houd bijvoorbeeld altijd een raampje open. Dat geldt ook voor het ventilatierooster. Ventileer extra als u met meer personen in één huis woont, visite hebt, kookt, doucht of klust. Uw bankstel of kast kunt u het beste iets van de muur zetten. Dit voorkomt schimmelvorming. Ventilatietips- en folders? Kijk op onze website of die van Milieucentraal.

Blaadjes uit de goten

Kijkt u even of er nog herfstbladeren in de dakgoot liggen? Verwijder ze of bel Pré Wonen. Zo loopt de hemelwaterafvoer goed door.

Voorkom inbraak in de donkere maanden

Dit jaar zijn we meer thuis. Ook in de wintermaanden wanneer het vroeg donker is. Daar kunnen inbrekers handig gebruik van maken. Bijvoorbeeld als u even boodschappen doet. U kunt zelf veel doen om de kans op inbraak te verkleinen. De gelegenheidsinbreker komt veel minder snel in actie als hij ziet dat het de dief moeilijk is gemaakt. Wat kunt u doen?
Laat bij afwezigheid ’s avonds op meerdere plaatsen in de woning licht branden. Gebruik hierbij eventueel een tijdschakelaar.
Zorg dat de deur altijd op het nachtslot zit en laat de sleutel niet in het slot zitten. Sluit ramen en deuren die u niet in het zicht hebt. Ook als u thuis bent.

Doe de inbraakcheck: www.inbraakchecker.nl

De Consulent Wijkbeheer in de wijk

Bij Pré Wonen zijn een aantal Consulenten Wijkbeheer actief. Wat doen zij in uw wijk? Zij zorgen, samen met buurtbeheerders en diverse organisaties, dat er activiteiten worden georganiseerd in uw buurt. Vaak op initiatief van de bewoners zelf. De Consulent Wijkbeheer heeft korte lijnen met bewoners en bewonerscommissies, die mee willen denken om hun wijk leuker, veiliger, schoner of mooier te maken.

De weg weten

Sommige bewoners kennen de weg en weten goed wat ze willen, anderen stimuleren en ondersteunen we om tot een initiatief te komen. Bewoners die een buurtinitiatief willen opzetten, nemen daartoe zelf het initiatief. Onze consulenten Wijkbeheer kunnen daarbij helpen door te onderzoeken welke middelen er nodig zijn en wie eventueel kan helpen bij de organisatie. Dit doen zij altijd in samenwerking mét bewoners, gemeente, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen.

Staand van links naar rechts: Anne Marie, Mirjam en Hilly
Zittend van links naar rechts: Katinka, Tanja en Suzanne

Speelgoedbank

Sinds drie jaar is er in Haarlem een Speelgoedbank. Deze is te vinden aan de Gedempte Herensingel 4. Het doel van de Speelgoedbank is om Haarlem weer een stukje mooier te maken. En dat doen zij op verschillende manieren.
De Speelgoedbank is namelijk niet alleen een winkel waar mensen die het financieel niet zo breed hebben, terecht kunnen voor mooi speelgoed, het is ook een plek waar de vrijwilligers (weer) iets kunnen betekenen voor de maatschappij.

De Speelgoedbank is een plek waar iedereen speelgoed kan kopen. De kinderen wanen zich in een échte speelgoedwinkel. Zij werken met een ‘bankpas’. De kinderen die lid zijn krijgen een eigen speelgoed bankpas waarop zij iedere maand €5 tegoed ontvangen. Met dit tegoed kunnen de kinderen in onze winkel speelgoed uitzoeken en leren ze met gelijk met geld omgaan.

Nieuwsgierig geworden? Kijk snel op: www.speelgoedbankhaarlem.nl

Cv-ketel in storing

Uw cv-ketel in storing, liever niet. Gebeurt het toch, dan vindt u hier tips wat u er zelf aan kunt doen om de storing te verhelpen. Let op: Noteer eerst de storingscode. Deze verdwijnt als u de cv-ketel reset/opnieuw opstart.

 1. Heeft het toestel een resetknop? Druk op de knop om het toestel te resetten.
 2. Staat de gaskraan open? Nee? Draai dan de kraan open en (her)start/ontsteek de ketel.
 3. Zit de stekker in het stopcontact? Nee? Steek dan de stekker in het stopcontact en (her)start/ontsteek de ketel.
 4. Controleer of de kamerthermostaat hoog genoeg staat om te verwarmen.
 5. Controleer de zekeringen/stoppen en de aardlekschakelaar in de meterkast.
 6. Druppelt er een kraan voor warm water? Ja? Draai deze dan goed dicht. De verwarming werkt namelijk niet indien een kraan druppelt.
 7. Controleer de druk in de cv. De druk moet tussen de 1,5 en 2,0 Bar zijn. Is dit niet het geval? Vult u dan de cv-ketel bij.
 8. Heeft het toestel een waakvlam, controleer dan of deze brandt.
 9. Staan de radiatorkranen open? (de radiator in de woonkamer dient altijd open te staan)
 10. Zorg dat het zeefje in de kraan altijd kalkvrij en schoon is. Kalk verkleint namelijk de hoeveelheid warm water en veroorzaakt mogelijk een wisselende watertemperatuur.

Is het toestel nog steeds in storing? Meld de storing dan bij uw installateur. Houd u er rekening mee dat uw installateur de storingscode wilt weten. Kijk voor het telefoonnummer op www.prewonen.nl.

Verhuur van woningen nét even anders

Het coronavirus heeft gemaakt dat ons proces van het verhuren van woningen is veranderd. Dat kan best even wennen zijn. Hoe werkt het nu?

Het woningaanbod is nog altijd te vinden op www.mijnwoonservice.nl. Daar zijn foto’s én vanaf nu soms filmpjes van de woning te vinden. We kunnen namelijk minder bezichtigingen per woning doen. Met deze filmpjes krijgt u alvast een impressie van de woning. Voor het bezichtigen van de woning kunnen we maximaal drie kandidaten (dit waren er 10) per woning uitnodigen. Een mogelijk nieuwe huurder mag dan twee mensen meenemen en de bezichtiging duurt 10 minuten. Op deze manier vermijden we 1 op 1 contact. Hiernaast mogen nieuwe huurders woningen accepteren op basis van de advertentie, dus zonder bezichtiging. Het inleveren van de benodigde documenten gaat daarbij volledig digitaal.

Daarnaast is het ‘uitreiken’ van de nieuwe sleutel ‘Corona-proof’. Na controle van de woning door de verhuurmakelaar krijgt de nieuwe huurder een telefoontje dat de sleutel klaarligt in het sleutelkluisje bij de deur van de nieuwe woning. We bellen na één werkdag en na zes weken met de huurder of alles in orde is met de woning? Dus: minder fysiek contact, meer telefonisch contact en digitaal: voor iedereen op een veilige en nog steeds snelle manier! #eenfijnthuis

Ons kantoor in Velserbroek is nog steeds alleen op afspraak open. Team Klantadvies blijft telefonisch voor u klaarstaan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Liever mailen: mail@prewonen.nl.

‘Wegspoelen in de wc of gootsteen’

Frituur je weleens een bitterbal? Houd je af en toe een restje olie over van de zongedroogde tomaten? En wat doe je met het overgebleven vet? ‘Wegspoelen in de wc of gootsteen’, denken veel mensen. Alleen is het slimmer om gebruikt vet in een plastic fles te gieten, deze goed af te sluiten en in de daarvoor bestemde (vaak gele) kliko te gooien. Want daarmee ontzie je het milieu en het riool én bespaar je uiteindelijk ook euro’s.

Het lijkt zo logisch: na het frituren of bakken het vet door het toilet of de gootsteen spoelen. Maar olie en vetten kunnen grote verstoppingen veroorzaken, zowel in uw eigen afvoer als in het gemeentelijk riool. Voor uzelf levert een verstopte wc of afvoer veel overlast op.

Vet is het nieuwe goud, dus zamel het in
Heeft u gebruikt vet, gebruikte olie of jus over? Giet dit dan in een plastic fles of verpakking, sluit hem af en lever het in bij een vet-inzamelpunt. Op de website frituurvetrecyclehet.nl vindt u meer dan 2500 inzamelpunten in Nederland, dus check welke bij u in de buurt zit. In de (vaak gele) kliko die voor dit doel bestemd is gooit u het vet gemakkelijk weg. Want er is nog een reden dat vet inzamelen veel beter is voor het milieu. Het gebruikte vet wordt namelijk gerecycled tot biobrandstof. Ook het plastic van de verpakking wordt verwerkt, tot kunststofgranulaat. Gebruikt vet is dus niet zomaar afval, maar een nuttige grondstof.

Ook later lekker wonen?

Denk daar op tijd over na!

Nu woon je nog lekker, maar is dat over tien of twintig jaar nog zo? Nadenken over hoe je dan wilt wonen is helemaal niet gek. Sterker nog, dat is slim! Dat is de boodschap van de campagne ‘Ook later lekker wonen’ van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort, de provincie Noord-Holland en woningcorporaties.

Ook later lekker wonen
Het is belangrijk om op tijd na te gaan nadenken over hoe je later wilt wonen. Welke wensen en woondromen heb je? Welke stappen kun je zetten om die waar te maken? Op de website www.ooklaterlekkerwonen.nu staat dan ook de vraag centraal: ‘Gelukkig oud worden…. Wat is daarvoor nodig?’ De ‘doe de later lekker wonen-check’ op de website leidt je langs allerlei informatie, zoals over het aanpassen van je woning, de blijvers-lening, wonen in een woongroep, bestaande verhuisregelingen van de corporaties en subsidies. De website inspireert en brengt je op ideeën. Hierdoor ontdek je wat jij nu al kunt doen om straks lekker te wonen. Dus neem er eens een kijkje!

De harde feiten
Het is hard nodig om op tijd na te denken over hoe je later lekker wilt wonen. Bijna 50% van de inwoners van IJmond en Zuid Kennemerland is 55 jaar of ouder. 16% vindt zijn of haar eigen woning niet geschikt om oud in te worden. Meer dan 40% van de ouderen denkt dat er aanpassingen in de woning nodig zijn.

Samenwonen

Eindelijk is het zover. Jullie gaan samenwonen. Een spannende eerste stap om te wennen aan het gesettelde leven samen. Natuurlijk zijn jullie ervan overtuigd dat jullie het samen gaan redden. Toch brengt samenwonen ook veel gedeelde verantwoordelijkheden met zich mee, het is dus goed om ook na te denken over de ‘zakelijke’ afhandeling van het samenwonen. Hoe onromantisch dat ook klinkt (en feitelijk is).

Een van die onromantische dingen is: wat als jullie relatie onverhoopt stukloopt. Ondanks dat jullie er nu niet aan moeten denken, is het wel slim om hier bij stil te staan. Stel dat het gebeurt: Wie blijft er dan in het huis wonen? Waar kan je terecht?

Je gaat terug van twee inkomens naar één. Dit betekent dat je minder te besteden hebt, zo ook voor de huur van een huis. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. De wachttijden hiervoor zijn enorm lang. Wees daarom voorbereid en blijf, ook tijdens het samenwonen, ingeschreven staan. Je weet nooit wat de toekomst brengt. Voor een tientje per jaar koop je met een lidmaatschap van Woonservice een stukje zekerheid, mocht onverhoopt jullie relatie samen niet werken. (Waar we natuurlijk niet
vanuit gaan!).

Verhuizen: nieuwe service voor uw overbodige huisraad

Voor huurders in Schalkwijk die gaan verhuizen en bepaalde meubels of ander huisraad kwijt willen, hebben we een nieuwe service. Wij werken namelijk samen met kringloopwinkel Woord en Daad in Schalkwijk. Als uw spullen nog goed bruikbaar zijn, dan belt u deze winkel en zij halen ze zo snel mogelijk op.

Woord en Daad haalt uw bruikbare spullen op
Zodra huurders van Pré Wonen bruikbare huisraad inleveren, mag een andere huurder tegen een bepaalde waarde spullen uitzoeken bij deze winkel. Dat is de afspraak die wij met hen hebben gemaakt. Deze andere huurder is een nieuwe huurder van Pré Wonen waarvan wij weten dat hij of zij een extraatje goed kan gebruiken.

Met één telefoontje kunt u dus van uw bruikbare spullen afkomen, en een andere huurder blij maken. Wilt u hiervan gebruikmaken?

U kunt Woord en Daad bellen 06-24743644 of mailen info@wendschalkwijk.nl voor een afspraak, zij komen uw spullen dan zo snel mogelijk ophalen. Kringloopwinkel Woord en Daad, Rivièraplein 3, 2037 AS Haarlem.

Het betreft een pilot. Als de resultaten goed zijn, dan gaan we ermee door én proberen op eenzelfde manier samen te werken met kringloopwinkels in andere wijken.

Onder de pannen

Van een lege kamer naar een sociaal gebaar en een financieel extraatje

“Onder de Pannen” is een project waarmee mensen die een slaapkamer ‘over’ hebben, deze legaal kunnen verhuren aan een stadsgenoot die dringend op zoek is naar woonruimte. Onderhuur dus, waarbij de verhuurder niet gekort wordt op uitkering of toeslagen. Pré Wonen werkt mee aan dit project en hoopt dat huurders bereid zijn om iemand in te laten wonen. Degene die “Onder de Pannen” wordt gebracht betaalt hiervoor huur en een onkostenvergoeding.

Wie wordt er “onder de pannen” gebracht?
Het aantal nieuwe daklozen, ook wel economisch daklozen genoemd, is de afgelopen jaren in een hard tempo gegroeid. Het gaat om mensen die geen verslaving hebben of grote psychische problemen, maar die door ander omstandigheden geen eigen plek meer hebben om te wonen. Je kunt denken aan mensen die zijn gescheiden of mensen die door een ontslag of oplopende schulden niet langer hun huur kunnen betalen. Door de nieuwe dakloze tijdelijk te plaatsen bij iemand die een kamer over heeft, kan hij/zij zich focussen op het zoeken van een structurele oplossing voor huisvesting.

Hoe werkt het?
Hulpverleners van De Regenboog Groep beslissen samen met degene die een kamer over heeft, wie hierin (tijdelijk) komt wonen. Gedeelde voorkeuren en verwachtingen, samen met kennismakingsgesprekken en huisregels zorgen voor een match tussen huurder en verhuurder. Meer info is terug te vinden op https://www.onderdepannen.nl/zo-werkt-het

Meedoen?
Aanmelden en meer informatie is terug te vinden op www.onderdepannen.nl.

Huurschuld?
Verhuurders met een huurachterstand tot maximaal €2.500,- kunnen via de regeling “Kleine schuld, grote winst” hun schuld mogelijk overdragen aan De Regenboog Groep. Via de huurinkomsten los je deze schuld weer in. Zie verder https://www.onderdepannen.nl/content/kleine-schuld-grote-winst

22x een nieuw, fijn thuis in de Beverwijkse Plantagebuurt

Het schiet op in de Plantagebuurt! Eind mei namen de eerste huurders de sleutel in ontvangst van hun gloednieuwe woning in fase ‘De Sparren’. 14 Eengezinswoningen en 8 boven- en benedenwoningen zijn klaar en eind dit jaar volgen 49 appartementen. Deze vormen het sluitstuk van de vernieuwing van de buurt.

Eerste nieuwbouwwoning
De familie Arslan woonde oorspronkelijk aan de Pieter Verhagelaan. “Fijn om weer naar onze vertrouwde buurt te gaan en tóch nog dichtbij mijn vader, die inmiddels aan de Alkmaarseweg woont.” Annamarie van Rij komt met haar dochter in hetzelfde rijtje wonen. “Ik had nog niet echt mijn thuis gevonden. Dat gaat hier vast lukken”, vertelt ze enthousiast. Zij verhuist van het Hilbersplein, net als Lara Folkers, die de bovenwoning huurt. “Licht en met zonnig balkon. Ik ga deze buurt ontdekken.” Voor alle drie is dit hun eerste nieuwbouwwoning. Alle informatie leest u op:
www.KPmijnstek.nl

Schotelantennes: plaatsing onder strikte voorwaarden

Schotelantennes, voor de ene huurder een noodzaak om (internationale) televisie te kunnen kijken. Voor de andere huurder een onaantrekkelijke aanblik.

De afgelopen jaren zijn er verschillende alternatieven ontwikkeld voor deze antennes. Denk daarbij aan digitale televisie, Digitenne en breedband internet. Deze alternatieven staan niet in het zicht en hebben daarom onze voorkeur.
Voor uitzonderlijke gevallen waar een huurder toch een schotel wil plaatsen, hebben we een aantal strikte voorwaarden op een rij gezet. De essentie ervan is dat de plek van de schotelantenne de buren niet mag hinderen en geen gevaar mag vormen voor omwonenden, derden of de verhuurder.

De voorwaarden vind je op onze website: www.prewonen.nl.

Loden waterleidingen

In de media zijn er berichten verschenen over loden waterleidingen. Hoe zit dat bij Pré Wonen?

Loden leidingen werden vroeger gebruikt voor de aanleg van waterleidingen. Sinds 1960 mogen deze leidingen volgens de wet niet meer in huizen worden ingebouwd. Pré Wonen heeft woningen die vóór 1960 gebouwd zijn. De meeste loden waterleidingen uit oudere woningen hebben we al vervangen door leidingen van koper of kunststof. Bijvoorbeeld bij onderhoud, renovatie of na een lekkage. In een aantal gevallen was er geen medewerking van de betreffende bewoner, in dat geval is het uitgevoerd bij verhuizing. Toch kunnen er nog (resten van) oude leidingen liggen. Daarom onderzoeken we of er loden waterleidingen in onze woningen met een bouwjaar tot en met 1960 zitten.

Onderzoeken
Omdat wij de zekerheid willen dat er in geen enkele woning loden waterleidingen meer zijn voeren we een onderzoek uit. Woningen gebouwd ná 1960 vallen hier buiten, zij hebben deze sowieso niet. In woningen gebouwd voor 1960 is er nog een kleine kans dat er loden waterleidingen zijn. Daarom maken wij op dit moment een zogenaamde risico-inventarisatie op: We doen onderzoek in ons archief; waar zouden nog loden waterleidingen kunnen zijn? Uiterlijk 30 augustus a.s. zijn deze woningen bekend en informeren we de bewoners uit deze complexen hierover. In deze woningen worden visuele inspecties uitgevoerd in de kruipruimte. Geeft goed kijken geen uitsluitsel, dan wordt er een watertest afgenomen door een erkend bureau, waarbij het protocol van het RIVM wordt aangehouden. De bewoner ontvangt altijd bericht van ons over het resultaat. Als er loden waterleidingen aanwezig zijn, dan informeren wij de bewoner over het vervolg.

Maakt u zich zorgen
Huurders die zich zorgen maken over de aanwezigheid van loden waterleidingen kunnen altijd contact met ons opnemen. Is uw woning na 1960 gebouwd, dan zijn er geen loden waterleidingen toegepast. Dit is, zoals gezegd, namelijk vanaf 1960 wettelijk verboden. Is uw woning gebouwd voor 1960 en u maakt zich zorgen, neem dan contact met ons op. Samen bespreken we dan wat het vervolg zal zijn.

Onderhoudstip: CV-bijvullen hoe doe ik dat?

Is de druk van uw cv-ketel te laag, dan kunt u zelf de installatie bijvullen. Wij leggen u in dit artikel graag uit hoe.
Benodigdheden:
• Vulslang
• Lege emmer
• Droge absorberende doek

Stap voor stap je cv-ketel bijvullen:

 1. Zet de thermostaat lager dan de kamertemperatuur, zodat er geen warmte gevraagd wordt.
 2. Haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact, zodat de pomp niet meer werkt.
 3. Draai alle radiatorkranen open en laat de installatie enigszins afkoelen.
 4. Neem de vulslang die bij uw cv-installatie hoort en sluit deze aan op de koudwaterkraan.
 5. Laat vervolgens de slang eerst vol met water lopen, zodat er geen lucht in de cv-installatie komt en sluit de slang vervolgens aan op het vulpunt van de cv installatie. Dit vulpunt is te vinden op de cv ketel of op één van de radiatoren.
 6. Draai nu eerst de vulkraan open en daarna pas de koudwaterkraan.
 7. Vul water bij tot de wijzer tussen de groene en de rode streep staat (tussen de 1 en 2 atmosfeer).
 8. Sluit vervolgens eerst de koudwaterkraan en daarna het vulpunt van de cv installatie.
  • Koppel nu pas de slang af. Let op, er komt nog wat water uit de slang.
  • Steek de stekker van de cv ketel in het stopcontact.
  • Als alles in orde is, gaat de ketel weer branden bij het omhoog zetten van de thermostaat. Laat de verwarming enige tijd opwarmen, draai de thermostaat terug en haal de stekker van de ketel opnieuw uit het stopcontact.
  • Ontlucht daarna de radiator die op het hoogste punt in het huis staat, bijvoorbeeld op zolder. U kunt daarvoor gebruik maken van een ontluchtingssleuteltje.
  • Steek de stekker van de cv ketel weer in het stopcontact en uw cv ketel is weer klaar voor gebruik.

Besparen op uw energierekening?

Energiecoach nu voor álle huurders

Huurders in Haarlem konden al sinds 2018 een energiecoach uitnodigen. Nu kunnen álle huurders van Pré Wonen dit! De energiecoach is een door !WOON getrainde medehuurder. Deze gaat met u in gesprek en kijkt met u waar u minder energie kunt verbruiken. Slimme tips, gratis bespaarproducten en verder geen enkele verplichting of vervolg. Behalve dan een lagere energierekening. Dat is ook nog eens goed voor het milieu.
In de afgelopen maanden lagen de bezoeken tijdelijk stil. Het is nu weer mogelijk om een energiecoach thuis uit te nodigen. Heeft u liever een gesprek via videobellen? Dat kan ook. Aanmelden is simpel: ga naar www.wooninfo.nl/energiecoach of bel met 020 523 01 90.

Zelf energiecoach worden? !WOON zoekt nog vrijwilligers in Beverwijk. Kijk voor meer informatie op www.wooninfo.nl/energiecoach-worden
De gemeentes financieren de energiecoaches, dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland, en werken samen met de woningcorporaties.

Iets betekenen

Het is een bijzondere tijd vanwege het Coronavirus. Veel mensen werken thuis, kinderen kunnen niet naar school. We maken meer gebruik van ons huis dan normaal. En dat geldt zeker voor onze oudere huurders.

Wij willen graag wat voor hen betekenen in deze periode.

Volgende week beginnen onze medewerkers van Klantadvies en Wonen daarom met het bellen van deze huurders. Dit om te vragen hoe het met hen gaat en om te inventariseren of en wat zij nodig hebben. Wij werken sinds een jaar samen met de Stichting Present. Voor de komende weken kunnen de vrijwilligers van deze stichting bijvoorbeeld boodschappen langs brengen, een luisterend oor bieden via de telefoon en/of een kaartje sturen.

U kunt zich aanmelden via: https://www.stchaarlem.nl/2020/03/17/corona-hulp/ (even naar beneden scrollen naar de oranje zinnen). Dat mag u ook – in overleg – doen voor uw buurman of buurvrouw, die misschien minder bedreven is met de computer. Informeert u hen hierover svp? Verder kunt u op onze website informatie vinden over andere initiatieven in uw buurt.

‘Ook later lekker wonen’ campagne van start

Doe de ‘later lekker wonen-check’!

Nu woon je nog lekker, maar is dat over tien of twintig jaar nog zo? Nadenken over hoe je dan wilt wonen is helemaal niet gek. Sterker nog, dat is slim! Dat is de boodschap van de campagne ‘Ook later lekker wonen’ van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort, de provincie Noord-Holland en woningcorporaties. Op 4 maart gaven wethouders Marie Thérèse Meijs (gemeente Haarlem), Krijn Rijke, (gemeente Heemskerk) en Anke Huntjens (bestuurder Pré Wonen) het officiële startsein van de campagne.

Ook later lekker wonen
De campagne bestaat uit flyers, banners, busreclame, inzet van Facebook en een inspirerende website www.ooklaterlekkerwonen.nu. De doelgroep is de 50-plusser, ook wel de jongere oudere. De oproep is om vooral op tijd te gaan nadenken over hoe je later wilt wonen. Welke wensen en woondromen heb je? Welke stappen kun je zetten om die waar te maken? Op de website staat de vraag centraal: ‘Gelukkig oud worden… Wat is daarvoor nodig?’. De ‘doe de later lekker wonen-check’ leidt de bezoeker van de website langs allerlei informatie, zoals over het aanpassen van je woning, de blijvers-lening, wonen in een woongroep, bestaande verhuisregelingen van de corporaties en subsidies. De website inspireert en brengt je op ideeën. Hierdoor ontdek je wat jij nu al kunt doen om straks lekker te wonen.

Heeft u een technische klacht na werktijd of in het weekend?

Dan belt u het algemene nummer 088-7700 000. U krijgt een keuzemenu en kiest voor één van onze aannemers.

Bij incidenten zoals lekkage van uw wasmachine, cv-ketel of kranen, kunt u ook het algemene nummer bellen. Ook hier kiest in het keuzemenu voor één van onze aannemers. Zij zorgen ervoor dat u geholpen wordt, ook in de nacht. Is er politie betrokken bij het incident, doe dan altijd aangifte en stuur Pré Wonen altijd een kopie van de aangifte.

* Het is belangrijk dat onze medewerkers gezond blijven om u van dienst te zijn. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Kijk voor meer informatie op onze website.

Schrijf uw kind in als woningzoekende


Een sociale huurwoning is een schaars goed tegenwoordig en de gemiddelde wachttijd bij Woonservice is inmiddels opgelopen tot 12 jaar voor een etagewoning.

Inschrijving op Woonservice
Vanwege deze lange wachttijd raden wij u aan uw kinderen zich vanaf hun 18de in te laten schrijven als woningzoekende op Woonservice. De kosten van inschrijving bedragen
€10,00 per jaar.

De regio
Na inschrijving kunt u reageren op het woningaanbod in Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Voor de gemeente Beverwijk en Heemskerk is er ook nog een optiesysteem via
Woon op Maat waarvoor u zich apart kunt inschrijven via www.woonopmaat.nl

Controleer uw eigen inschrijving
Wij raden u ook aan om uw eigen inschrijving te controleren, of uzelf in te schrijven als u dit nog niet heeft gedaan. Wij zien helaas vaak dat mensen bij verlies van een baan of bij een echtscheiding, moeten intrekken bij familie omdat de koopwoning verkocht moet worden. Zij kunnen geen sociale huurwoning huren omdat zij niet ingeschreven staan.

Inschrijving vervalt
Als u een huurwoning via Woonservice betrekt, wordt uw inschrijving ongedaan gemaakt. U kunt dan opnieuw inschrijftijd opbouwen. Het is belangrijk dat u zich zelf opnieuw inschrijft. Dit gaat niet automatisch.

Medehuurderschap
Medehuurderschap is mogelijk wanneer iemand een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert met de huurder. Bijvoorbeeld als u een relatie hebt met iemand waarmee u langer dan twee jaar samenwoont.
Medehuurderschap voor kinderen en kleinkinderen is niet mogelijk. Pré Wonen honoreert dergelijke niet.

Vliegens-vlug- vinden op onze vernieuwde website


Sinds eind januari is de website vernieuwd! Een betere online dienstverlening voor u als huurder. U vindt nu snel (in 1-2 muisklikken) uw informatie. Wat is er nieuw?

 • De homepage ziet er strak, fris en overzichtelijk uit met duidelijke knoppen;
 • Bovenaan staan de grote thema’s met elk hun eigen menu. Zo staan alle belangrijke onderwerpen overzichtelijk op een rij;
 • Elke pagina kunt u laten voorlezen of vertalen;
 • Op de pagina vindt u naast de tekst een overzicht met: folders, formulier en knoppen die u verder helpen;
 • Nieuwe onderwerpen zijn bijvoorbeeld: ‘de buurtbeheerders’, ‘Meedoen’ en ‘Veel gestelde vragen’.

Leden van de Voorkamer dachten met ons mee, net als het Digitale Huurderspanel. Hartelijk dank daarvoor. Mocht u vragen hebben over de website, mailt u naar: communicatie@prewonen.nl

Bereken of u recht hebt op een vergoeding

Wilt u weten of u recht hebt op een vergoeding van uw gemeente, bijvoorbeeld voor bijzondere (ziekte-) kosten, sport, of een computer voor uw schoolgaande kinderen? Dat ontdekt u in tien minuten op www.berekenuwrechtplus.nl. U beantwoordt een aantal vragen over uw levenssituatie en inkomen, en weet direct waar u recht op hebt. Met de uitkomst kunt u een aanvraag doen bij het Wmoloket van uw gemeente.

Online makkelijk en snel uw huurzaken regelen

Huurt u een woning van Pré Wonen, dan kunt u op mijnprewonen.nl zelf een aantal zaken regelen. Dat gaat heel eenvoudig, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Op het moment dat het u uitkomt. Wel zo makkelijk!

Op mijnprewonen.nl:

 • meldt u zelf reparatieverzoeken aan;
 • controleert u en wijzigt u uw gegevens;
 • betaalt u uw huur;
 • zegt u de huur op*;
 • bekijkt u huurzaken, zoals de opbouw van uw huurprijs;
 • vraagt u het Pré Woonpakket aan;
 • meldt u overlast.

*Weet u overigens dat u niet per se per de eerste van de maand hoeft op te zeggen? Elke andere dag kan ook, als de laatste dag van de huur maar niet in het weekend of op een erkende feestdag valt. Dan schuift de laatste dag van de huur op naar de eerstvolgende werkdag.

Sommige simpele vragen zijn best moeilijk te stellen

Wil je mijn heg helpen snoeien? Mag ik je bellen als ik in huis ben gevallen? Zou je wekelijks een paar boodschappen voor mij willen meebrengen? Simpele vragen lijken het. Maar oh zo lastig om ze te stellen. Je vraagt een ander mens tenslotte om een gunst. Maar wat blijkt: Mensen willen graag wat voor elkaar betekenen. Zo bleek na een werving van vrijwilligers voor het Nationaal Ouderfonds, die duizenden aanmeldingen opleverden. Ook websites als www.wehelpen.nl en www.nlvoorelkaar.nl worden goed bezocht door mensen die graag wat voor een ander betekenen. Doe er u voordeel mee, neem een kijkje op deze sites en stel gerust uw vraag.

Goed verzekerd?

Inboedelverzekering ook voor huurders écht nodig

Het zal u maar gebeuren: de wasmachine in de badkamer lekt en liters water stromen langs de muren. Uw tv en laminaatvloer zijn onherstelbaar beschadigd. Of erger: er breekt brand uit in huis en u bent in één klap alles kwijt. Als dan tot overmaat van ramp blijkt dat er niets verzekerd is, zijn de gevolgen niet te overzien. De schade aan uw eigendommen is dan nergens te verhalen en u kunt alles uit eigen zak betalen. Een inboedelverzekering dekt de schade die aan uw inboedel is ontstaan door storm-, brand-, inbraak- en waterschade en is daarom voor iedereen een noodzaak. Deze verzekering kan afgesloten worden bij de bank, de verzekeringsagent of op internet. Inboedelverzekeringen zijn er al vanaf een paar euro per maand. Kijk voor een goede vergelijking van de tarieven op www.independer.nl.

Geniet van een warm huis!

In de winter zit iedereen er graag warm bij. Daarom geven wij u hieronder enkele (energiebesparende) tips.Ventileer uw woning, juist in de winter 
Plak ventilatieroosters niet af, dicht kieren onder deuren niet af én ventileer extra tijdens douchen, koken, wassen of bij veel mensen in één kamer. Dit veroorzaakt namelijk meer vochtige lucht. Veel mensen denken dat door het ventileren van de woning je energie verspilt doordat warme lucht de woning uit gaat. Dat is niet zo, ventileren zorgt juist voor ‘droge lucht’ in uw woning. Droge lucht verwarmt sneller en bespaart u energiekosten.

Plaats folie achter uw radiatoren
Hierdoor weerkaatst de warmte de ruimte in en wordt deze minder opgenomen door de muur. De folie plaatst u tegen de muur, achter de radiator.

Houdt 2 graden verschil aan
Wij adviseren u om de nacht- en dagtemperatuur met twee graden verschil te programmeren. Anders moet de verwarming langer en sterker branden om het verschil goed te maken. Dit kost u meer energie en geld. Voor vloerverwarming adviseren wij u om de temperatuur constant te houden. Bij vloerverwarming duurt het namelijk langer om de ruimte te verwarmen.

Voorkom storingen aan uw cv-ketel en mechanische ventilatiesysteem
Ontvangt u een verzoek van de installateur om onderhoud te laten uitvoeren? Zorgt u er dan voor dat u thuis bent of, als u niet kunt, verzet de afspraak. Laat het onderhoud wel uitvoeren. Zo voorkomt u storingen en blijft uw installatie veilig. Bovendien verbruikt een schone cv-ketel minder gas. Is de afspraak gepland? Zorgt u er dan voor dat de monteur voldoende ruimte bij de cv-ketel en het mechanische ventilatiesysteem heeft om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Het Open Huis

Inloop, kledingwinkel, open maaltijden, taallessen, huiswerkbegeleiding, voedselpakketten, noodhulp, je kan het zo gek niet bedenken of het is er mogelijk bij Het Open Huis.

Het Open Huis (een maatschappelijk centrum) is een wijkcentrum in Haarlem, Schalkwijk. Dé plek waar veel wijkgerichte activiteiten worden aangeboden en om elkaar te ontmoeten. Een paar professionele medewerkers en een heel team enthousiaste vrijwilligers zetten zich in tijdens ontmoetingsactiviteiten en zorgactiviteiten.

Het Open Huis is er voor alle wijkbewoners,
ongeacht achtergrond, cultuur, leeftijd of geloof.

Kijk voor het adres en de openingstijden op:
hetopenhuishaarlem.nl

Angeline over energiezuinig koken en douchen

Angeline woont sinds 1958 in Delftwijk en sinds 2004 in haar nieuwbouwhuis in de Du Perronstraat. Het huis werd gasvrij opgeleverd: “Ik was anti-vloerverwarming, want ik zat zo ongeveer IN mijn kachel omdat ik het altijd zo koud had, maar het is nu zó lekker warm.” Sterker nog, Angeline is erg op haar energieverbruik gaan letten. “Zo zet ik een emmer onder de douche tijdens het opwarmen van het water en gebruik ik dat later om de plantjes water te geven. En verwarm ik eerst water in de waterkoker waarmee ik daarna mijn aardappelen kook, dat scheelt energie. Ook zet ik mijn inductieplaat iets eerder uit zodat het met de restwarmte nog gaat ‘na’-koken.”

In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar om woningen en gebouwen te verwarmen. Haarlem wil zelfs al in 2040 van het aardgas af. De gemeente zoekt samen met Elan Wonen, Ymere, netwerkbeheerders en Pré Wonen naar nieuwe manieren (bijvoorbeeld aardwarmte, restwarmte) om huizen te verwarmen, te koken en te douchen. Lees het hele artikel op https://www.haarlemgasvrijer.nl/.

Tips om gratis thuis energie te besparen: https://www.milieucentraal.nl/

Meeuwen- en duivenoverlast

Wakker worden van het gekrijs, opengetrokken vuilniszakken, poep op het wasgoed… het zijn vooral in het voorjaar en in de zomer bekende verschijnselen waar u als bewoner mee te maken kunt krijgen. Heel vervelend!

Wat kunt u zelf tegen deze overlast doen?*

 • Meeuwen en duiven komen waar eten is. Voer ze dus niet. Ze hebben het extra voer niet nodig, het trekt ongewenste diersoorten aan, het kan leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de dieren. In Haarlem krijgt u zelfs een boete van € 140,-.
 • Houdt uw balkon duifvrij. Hang bijvoorbeeld een net op of plaats een duivenverjager kraai.
 • Houd uw (plat) dak en dakgoot goed schoon en verwijder eventueel oude nesten.
 • Houd afval van straat. Bied afval op de juiste manier aan via bijvoorbeeld ondergrondse containers.

Meld meeuwen- en duivenoverlast bij uw gemeente.
* Meeuwen zjjn beschermd. U mag geen meeuweneieren rapen, beschadigen of vernielen of meeuwennesten verwijderen.

Terug van vakantie?

Spoel de kraan door,
vang het water op en gebruik het!


Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat in uw leidingen, loopt de kwaliteit wat terug. Komt u thuis van vakantie, spoel dan direct bij thuiskomst uw drinkwaterleidingen goed door. Doe dit 1 minuut en u krijgt weer lekker, vers drinkwater van goede kwaliteit! Vang het water op in bijvoorbeeld een emmer en gebruik het in en om het huis.

Doorspoelinstructie
Spoel eerst uw toilet(ten) door.
Spoel daarna de kraan door die het dichtst bij de watermeter zit.
Laat vervolgens alle kranen goed doorlopen met warm en koud water gedurende één minuut. Vergeet hierbij niet de buitenkraan en tuinslang. Denk ook aan de badkraan, wastafel en douchekop. Brandslanghaspels kunt u overslaan. Deze zijn beveiligd of gekoppeld aan een leiding waarin water doorstroomt naar een kraan verderop.

Voorkom inademing waterdruppeltjes
Let bij het doorspoelen van de douchekop of tuinslang met sproeier dat er geen waterdruppeltjes in de lucht komen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een washandje over de sproeikop te plaatsen. Zo voorkomt u dat u de waterdamp inademt die mogelijk kan leiden tot een legionellabesmetting met een longontsteking of de zogeheten veteranenziekte als gevolg. Vang het water uit de kraan op en gebruik het voor bijvoorbeeld huishoudelijke klusjes, zoals het voeden van planten in tuin of huis. Heel duurzaam!

Duurzame schoonmaak

Op een duurzame wijze schoonmaken? Het kan! Behalve dat het beter voor het milieu is, zijn deze middelen ook nog eens goed voor uw portemonnee.

We geven u een paar tips:

 • Gebruik natuurazijn; het is een prima ruitenreiniger en werkt ook heel goed als ontkalker.
 • Soda kan heel goed worden gebruikt in plaats van chloor. Het werkt ontsmettend, reinigt en zorgt ervoor dat nare luchtjes verdwijnen. Het afvoerputje van het aanrecht ontstopt u door er een paar flinke scheppen soda in te doen en er vervolgens – scheutje voor scheutje – kokend water in te gieten. Doet u dit regelmatig, dan is de kans dat uw afvoer verstopt veel kleiner.
 • Ouderwetse groene zeep is goedkoop en heeft een ontsmettende en reinigende werking. Het is alleen niet geschikt voor alle materialen. Test het daarom eerst even op een onopvallende plek van het oppervlak.
 • Door uw vriezer meteen na het ontdooien in te smeren met glycerine, hecht het ijs zich moeilijker en er gaat geen energie verloren als er een grote ijsklomp ontstaat.
 • Door kokend water op uw houten vlonders te gieten, kunt u makkelijk het mos met een harde bezem weghalen.

En tot slot:
Tandpasta werkt uitstekend om uw witte tuinmeubelen weer een frisse uitstraling te geven.

Buurtblik

Buurtblik is een filmproject waarbij enthousiaste senioren op geheel eigen wijze filmreportages maken over activiteiten in Haarlem. Met als doel ouderen in Haarlem de weg te wijzen naar activiteiten en ontmoetingen die bij hen passen. De reporters van BuurtBLIK zijn met camera en microfoon op onderzoek uitgeweest naar activiteiten in Haarlem. De korte films laten op levendige wijze zien welke activiteiten er voor 65-plussers zijn, hoe je elkaar ontmoet en wat het voor de deelnemers betekent om mee te doen.

Bekijk het interview op:
www.buurtblikhaarlem.nl

Telefoonmenu aangepast

Rechtstreeks bellen met uw cv-installateur of naar de aannemer voor het maken van een afspraak voor uw reparatieverzoek. Dit is al enige tijd mogelijk bij Pré Wonen via een telefoonmenu. Met ingang van 1 februari is er een extra keuze aan het telefoonmenu toegevoegd; de mogelijkheid om direct een afspraak te maken voor het verhelpen van een verstopping.

Het bandje geeft u nu vier keuzemogelijkheden:
Keuze 1: Voor problemen met uw verwarming of cv-ketel, mechanische ventilatie of warm water. U wordt doorverbonden naar de installateur die gekoppeld is aan uw woning.
Keuze 2: Voor meldingen van een verstopping. U wordt doorverbonden naar De Bie Rioolservice.
Keuze 3: Voor overige en lopende reparatieverzoeken. U wordt doorverbonden naar de aannemer die gekoppeld is aan uw woning.
Keuze 4: Voor overige vragen. U wordt doorverbonden naar afdeling Klantadvies van Pré Wonen.

Wij hopen u hiermee nog beter van dienst te kunnen zijn.

Net als Myron aan de slag als energiecoach?

Medehuurders helpen geld te besparen op hun energierekening? We hebben in heel Haarlem nóg meer energiecoaches nodig. Kost u een uurtje in de week tot ongeveer 1 juni. Myron is één van de 25 energiecoaches die namens de gemeente Haarlem, Pré Wonen, Elan Wonen en Ymere bij huurders thuiskomt. Myron: “Ik vind het gaaf om te zien hoeveel je kan besparen. Je kunt zoveel zelf doen. Als je bij het douchen minder lang doucht, 5 minuten, bespaar je jaarlijks al snel € 92,-.”
Heeft u een duurzaam hart en wilt u iets betekenen voor uw buurt? Meldt u zich dan nu aan. Wij helpen u met een gratis training in Amsterdam-West op 27 maart van 17.00-21.00 uur.

Voor vragen en aanmelden: mail naar
energiecoachhaarlem@wooninfo.nl of bel 020-523 0190.

Lees het verhaal van Myron en bekijk filmpjes op:
www.facebook.com/energiecoach023/

Meer weten over duurzaam wonen:
www.haarlem.nl/degroenemug

Witte muren

Petra was heel blij toen ze de sleutel van haar nieuwe woning kreeg. Bij de eerste keer naar binnen gaan, rook het er zo fris en zag het er allemaal wit en netjes uit.
Op dat moment besloot zij om niet meer in huis te roken. Geen gele muren meer. Petra sprak met haar man en kinderen, familie en vrienden af om voortaan buiten te roken. Geen asbakken meer in het nieuwe huis en ze hing een ‘rookvrij’-bordje op. Het nieuwe huis deed Petra beseffen dat roken in huis echt niet fijn is. En nog veel belangrijker dan dat de muren wit blijven, is dat de kinderen van Petra nu niet meer in de rook wonen. Want niet alleen de muren, maar zeker ook kinderen hebben veel last van rook.

Wat kunt u doen om uw kinderen rookvrij op te laten groeien? Lees hier verder.

Zoefzoef

De Zoefzoef biedt betrouwbaar, flexibel en plezierig vervoer in de wijk. Voor iedereen en speciaal voor mensen die minder mobiel zijn in Schalkwijk en Haarlem Zuidwest. Bijvoorbeeld naar de huisarts, een activiteit in de buurt of naar de winkel. Boodschappen en eventueel een rollator kunnen mee. We rijden van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Voor een enkele rit betaalt u €1,50 en het is mogelijk om strippenkaarten aan te schaffen. Onze vrijwillige chauffeurs rijden u graag naar uw bestemming.

Plan uw rit met de Zoefzoef Schalkwijk: 023-5436046
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Plan uw rit met de Zoefzoef Zuidwest: 023-5324261
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag 9:00-12:30 uur.

Voor beide stadsdelen zijn wij nog op zoek naar ritplanners en chauffeurs. Heeft u interesse?
Neem contact op met shuttle.haarlem@dock.nl (Schalkwijk) en vervoer@haarlemeffect.nl (Haarlem Zuidwest).

Iedereen helpen

Bij NLvoorelkaar geloven ze dat iedereen iets te bieden heeft, waar een ander misschien om verlegen zit. Een vlotte babbel, een sterke arm voor een boodschappentas of een uurtje voetballen op zondag. Zij verbinden iedereen die iets wil betekenen aan iedereen die iets nodig heeft. Zo helpen ze samen iedereen. NLvoorelkaar is een platform voor vrijwillige inzet in Nederland met een groot aanbod. Van maatschappelijke organisaties tot mensen bij u in de buurt. Grote kans dus dat u vindt wat bij u past. Neem snel een kijkje op de website.

www.nlvoorelkaar.nl

Lente, bijna weer Pasen!

Vrolijke feestdagen die in het teken staan van eieren zoeken en gezellig samen zijn. Maar ook altijd weer het moment om uw huis om te toveren in voorjaarssfeer en uw paasaccessoires een mooi plekje te geven. Wij hebben alvast een paar ideeën voor u verzameld.

https://nl.pinterest.com/prewonen/lente-pasen/

1 Vandaag

Maandag 29 oktober 18.15 uur 1 Vandaag, het actualiteitenprogramma van Avro/Tros, op NPO 1, deze keer met Petra Huis in ‘t Velt, onze
consulente Bewonerszaken. Zij vertelt wat het effect is van de bezuinigingen in de zorg op haar werk. Dat doet Jolanda, één van onze huurders, ook. Zij geeft aan welke impact het zorgen voor haar vader heeft op haar leven. Een dubbel-interview dus, over wat er gebeurt als kwetsbare mensen langer thuis moeten wonen.

Bekijk het interview op:
www.prewonenhuurdersinfo.nl/eenvandaag

Jongvolwassenen en senioren: een mooie combi

Gerben, Naomi, Lidwien, Cha, Jelle, Thomas, Hidde en Sofie zijn met hun ouders nog aan het klussen in hun nieuwe appartement, maar rond Kerst gaan ze echt verhuizen naar het Vijverpark in Overveen. Hun acht appartementen liggen op de eerste verdieping van het wooncomplex dat Pré Wonen bouwde. Er is op dezelfde verdieping een groepsruimte met keuken en zitgedeelte, slaap-werkruimte voor de zorgbegeleiding en een groot balkon als buitenruimte. Gerben is heel blij: “Ik heb straks mijn eigen ‘huisje’ en samen kunnen we gezellig in de woonkamer televisie kijken.” 23 senioren verhuisden de afgelopen periode naar hun nieuwe appartement. Alle woningen hebben een sociale huur. Pety (70) en Ed (72) Wehnes kwamen ooit uit de gemeente Bloemendaal en vinden het fijn er weer te wonen. Pety: “We staan nog bewust in het leven en vinden het heerlijk om tussen jonge mensen te wonen. De jongeren van Dol-Fijn*, de studenten van Inholland en de nieuwe gezinnen in het Vijverpark.”

* Dol-Fijn is een initiatief van de ouders van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking met het doel een thuis te creëren waar hun kinderen onder begeleiding samen kunnen leven.

Foto: Vereniging Dol-Fijn

Ontmoet Eva

Voor (langer) thuis wonen zijn er steeds meer mogelijkheden. Ook als daarvoor extra hulp, aandacht of zorg nodig is. Maar hoe vind je de weg in al die mogelijkheden? En hoe kom je snel in contact met betrouwbare aanbieders en partners. Eva van Zorgbalans kan u wegwijs maken. Eva is de gratis app voor de smartphone en de tablet.

Bekijk hier de video over Eva.

Download de app voor Android of voor Apple.

Voorkom een bevroren waterleiding!

De winter staat weer voor de deur en het is al aardig koud geweest. Vorig jaar was het sinds lange tijd weer eens echt winter, met sneeuw en ijs om te schaatsen. Erg mooi natuurlijk voor de liefhebber, maar de kou in combinatie met een harde wind heeft toen veel bevroren waterleidingen veroorzaakt.

Dit jaar willen wij onze huurders op voorhand informeren over het voorkomen en verhelpen van bevroren waterleidingen. Hier vindt u tips om bevriezing te voorkomen, die u het beste kunt toepassen voordat de vorst daadwerkelijk inzet.

AVG

Veel bedrijven werken – al dan niet bewust – met persoonsgegevens, zo ook Pré Wonen. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verandert er veel wat betreft de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

De AVG is de nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 definitief van kracht is gegaan. De AVG vervangt de verouderde Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en heeft als doel uw persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken.

Pré Wonen moet (nog) duidelijk(er) maken waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen, waarvoor we die gebruiken en hoe lang de gegevens worden bewaard. De wet zorgt ervoor dat u meer zeggenschap heeft over uw persoonsgegevens.

Voor Pré Wonen betekent dit dat wij niet meer gegevens opslaan dan noodzakelijk. Zo slaan wij geen ID-bewijzen meer op en vernietigen wij digitale documenten na afloop van de wettelijke bewaartermijn. Voor een uitgebreide omschrijving van hoe wij uw privacy waarborgen, verwijzen wij u naar ons privacy statement op onze website.

Gratis energiecoach voor inwoners van Haarlem

De gemeente Haarlem biedt, in samenwerking met Pré Wonen, Elan Wonen en Ymere, gratis huisbezoeken aan door een energiecoach uit de buurt. De energiecoach geeft energiebesparend advies op maat, uitleg over bespaarproducten en hoeveel geld er bespaard kan worden. Tijdens het huisbezoek mag u bespaarproducten ter waarde van 20 euro uitkiezen. Meld u aan op www.wooninfo.nl voor gratis advies.

Voor iedereen een fijn thuis, ook in het nieuwe jaar.
Wij wensen u fijne kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2019!

Medische aanpassingen woning

Het kan zijn dat uw woning aangepast moet worden zodat u zelfstandig kunt blijven wonen. Denk hierbij aan het plaatsen van een traplift of het weghalen van drempels. Deze aanpassingen zijn wettelijk geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Onder de Wmo vallen aanpassingen die langer dan zes maanden nodig zijn en helpen bij ‘normale woonfuncties’, zoals eten, slapen en wassen. De Wmo geldt dus niet voor aanpassing van een hobby-, werk- of recreatieruimte.
Denkt u een aanpassing nodig te hebben? De aanvragen verlopen via uw gemeente. Op hun website vindt u meer informatie over hoe zij u kan ondersteunen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kan de gemeente bepaalde voorzieningen verzorgen. Pré Wonen helpt graag met de aanpassingen aan uw woning. De gemeente betaalt dan de kosten. In sommige gevallen wordt er om een eigen bijdrage gevraagd.

Overlast van meeuwen en muizen

Meeuwenoverlast

Veel huurders ervaren overlast van meeuwen. De zogenoemde ‘Terror Hawk’, een soort vlieger op een hengel op het dak, leek een jaar geleden de oplossing. Pré Wonen schafte daarom 20 van deze vliegers aan en plaatste deze op plekken met veel overlast. Helaas, de vliegers zijn in een mum van tijd kapot gegaan of weggevlogen. Kortom, dat wat op het eerste oog veelbelovend leek, blijkt op de lange termijn niet te werken. Het probleem van de meeuwen is dus niet verholpen. Bij deze daarom een oproep: Heeft iemand de gouden tip tegen meeuwenoverlast?

Muizenplaag

Ook muizen geven overlast. Hiertegen zijn gelukkig al wel afdoende maatregelen te nemen.

 • Het belangrijkste is het wegnemen van voedselbronnen. Laat buiten en binnen geen voedselresten slingeren. Sluit zoveel mogelijk geopende pakken af, denk hierbij ook aan het voer voor uw huisdieren.
 • Sluit mogelijke muizentoegangswegen af. Denk aan kleine gaatjes in de buitenmuur of via de kelder. Door het dichtmaken van deze openingen, sluit u de muis buiten.
 • Muizen zijn op zoek naar nestel- en schuilgelegenheden. Rommel vormt de ideale plaats. Voorkom dit door de garage, zolder of berging goed op te ruimen.

Inspirerend Atelier

Sûr Atelier is een atelier met winkel en werkt met Nieuwe Nederlanders (statushouders). De missie van het atelier is om een inspirerende werkplek te creëren waar ambachtslieden en/of mensen met affiniteit voor een ambacht, die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben, kunnen werken en leren om later zelfstandig duurzaam uit te stromen in de maatschappij. Deze mensen maken een stijlvolle collectie van kleding, home accessoires & gordijnen.

Zaterdag 15 september vond de officiële opening plaats van Sûr Atelier. De winkel is gevestigd aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem.

Om naar uit te kijken

Kort nieuws over de oplevering van diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten

In het Haarlemse Parkwijk leveren we 11 woningen op in fase 4 van project De Groene Linten. De renovatie van monumentale woningen aan het Hof van Egmond (ook in Haarlem) is bijna klaar. Daar zijn gefaseerd achter de historische gevels 162 nieuwe, energie neutrale woningen teruggebouwd. Vlakbij – aan de Willem Pijperstraat – zijn 56 nieuwe appartementen (2x 28) in oktober klaar.

8 Jongeren van Stichting Dol-fijn (een woongroep van jongeren met een verstandelijke beperking) krijgen in oktober de sleutel van hun appartement. In hetzelfde gebouw komen 23 seniorenappartementen en het staat in Bloemendaal, vlak naast Hogeschool Inholland. Het grootschalige onderhoud aan 162 woningen (voor senioren en mensen die begeleid wonen) aan de Laan van Berlijn in Haarlem-Schalkwijk komt tot een afronding: nieuwe liften, cv-ketels, scootmobiel ruimte, zonnepanelen en een geïsoleerde gevel die er weer puik uitziet. In Beverwijk onderging Sint Aagtendorp een metamorfose: van dakisolatie, nieuwe dakkapellen, isolerend glas, energiezuinige cv-ketels, nieuwe badkamer (helft van de 143 woningen) tot een sjieke lik verf. Ook daar verwachten we in het derde kwartaal af te ronden. Wij wensen alle bewoners veel geluk en ‘een fijn thuis’!

Meer grip door financieel overzicht

Geen zorgen meer over rekeningen die nog betaald moeten worden. Geld overhouden voor onverwachte uitgaven. Een goed overzicht van uw inkomsten en uitgaven is van belang. Pré Wonen en Humanitas kunnen u helpen bij het opstellen van zo’n overzicht. Hoe zij u kunnen helpen, leest u hier.

Meer grip door financieel overzicht

Pré Wonen heeft een sociaal beleid omtrent huurachterstand. Dat betekent dat wij niet zomaar een deurwaarder inzetten. Voordat we die maatregel treffen, doen wij er alles aan om met u in contact te komen. Allereerst verstuurt Pré Wonen aanmaningen. Als u daar geen actie op onderneemt, dan nemen wij telefonisch contact met u op. We doen dit door te bellen en WhatsAppen of sturen u een e-mail. Samen met u komen we tot een passende oplossing. Het is ook mogelijk dat we bij u thuis langskomen of u komt langs bij ons op het kantoor. Het is en blijft maatwerk, want elke financiële situatie is weer anders.

Grip verliezen

Door omstandigheden kunt u van de een op andere dag het financiële overzicht kwijtraken. Bijvoorbeeld als uw partner overlijdt, of als u gaat scheiden of uw baan kwijtraakt. Dan kan het gebeuren dat er schoenendozen vol bankafschriften op u wachten, of dat er rekeningen zijn die u allang had moeten betalen. Ons advies is dan ook: Neem zo snel mogelijk contact met ons op, zodra er grote veranderingen in uw inkomsten en/of uitgaven plaatsvinden. Snel handelen is belangrijk. Een aantal maanden huurachterstand is snel te verhelpen, maar al snel kunt u het overzicht verliezen en wordt de drempel steeds hoger om brieven te openen en om hulp te zoeken.

Humanitas

Humanitas kan u helpen. Ruim 50 vrijwilligers van Humanitas zetten zich dagelijks in voor de medemens. Zelf is Paul een van de coördinatoren Thuisadministratie in Zuid-Kennemerland. Moeilijkheden met uw (financiële) administratie hoeft echt niet, want met de hulp van een goed geschoolde vrijwilliger krijgt u daar weer greep op.

Wanneer u onze hulp inschakelt, start het hulptraject met een intakegesprek. Daarin kijken wij naar uw huidige situatie. Aan de hand van de vragen en de door uw gegeven antwoorden kijken wij naar de best passende vrijwilliger. Het is belangrijk dat u de Nederlandse taal (goed )beheerst. Met als reden dat u goed kunt communiceren met de vrijwilliger en de financiële instanties. De vrijwilliger komt bij u thuis en het traject zal maximaal 12 maanden duren. Hoe vaak u hulp wilt, is aan u. We adviseren 1 keer per 2 of 3 weken.

De vrijwilliger neemt het werk niet van u over, maar pakt het samen met u aan. Hierdoor kunt u na het traject zelf aan de slag met uw financiën. Financiële problemen gaan vaak samen met andere hulpvragen. In overleg met u kunnen wij dit signaleren bij de sociale wijkteams die u verder kunnen helpen of kunnen doorsturen naar gespecialiseerde hulpinstanties, bijvoorbeeld de thuiszorg, verslavingszorg en mantelzorg.

Contact

Wacht niet langer en neem contact op met Humanitas:
E-mail: thuisadministratie.zkl@humanitas.nl
Telefoonnummer: 06 333 42 202